ASO ČR (asocr.cz)
Z domova  |  21.02.2024 15:27:00

Zhruba 800 traktorů v pondělí zaplnilo Prahu. S průběhem protestní akce jsou její organizátoři vcelku spokojeni. Odmítají však její dehonestaci v médiích

V pondělí zaplnilo Prahu zhruba 800 traktorů. Staly se nejviditelnějším způsobem, jakým chtěli čeští zemědělci protestovat pro negativním tendencím programu Green Deal, jak ho přijala Evropská unie, a zároveň i proti zemědělské politice současné vlády. Sdělili to dnes organizátoři protestu zemědělců na tiskové konferenci v Praze, když hodnotili jeho průběh a význam pro sdělení současné vládě, ale i naší veřejnosti, že zemědělská politika EU, a také i České republiky, není správně nastavena!

V úvodu vystoupil předseda OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumír Dufek, který v úvodu sdělil, že spokojen s některými informacemi, které média, zvláště veřejnosprávní, poskytovaly během pondělního protestu zemědělců v Praze. Podle něho dávat takový prostor lidem, kteří se vůbec nepodíleli na organizaci této protestní akce, jako to udělala veřejnoprávní Česká televize, považuje za nepatřičné. Doslova řekl: „To, co se v České republice děje… Vidím zde samé mladé tváře. Pamatujete, jaké to bylo v minulém režimu? To každý dostal nálepku na čelo, a podle toho se k němu společnost chovala. Mně to připadá, ne, že se to vrací, ale, že to má spoustu podobných rysů,“ prohlásil Bohumír Dufek.

Zároveň předseda odborů připomněl protest odborů 27. listopadu loňského roku, který proběhl na pražském Malostranském náměstí, a kdy média využila vyjádření předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové, členky TOP 09, která sdružuje cca 70.000 členů, a hovořila v médiích proti, tehdy zorganizované celodenní stávce učitelů, jak ji zorganizoval Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Podle předsedy zemědělských odborů v pondělí nastala v médiích obdobná situace, kdy byli využiti, či spíše zneužiti, lidé, kteří s protestem zemědělců neměli nic společného.

Důvody zrušit Green Deal jsou, podle zemědělců, logické

Poté se ujal slova mluvčí protestujících zemědělců bývalý prezidenta Agrární komory ČR a předseda představenstva a generální ředitel úspěšné zemědělské společnosti Rabbit Trhový Štěpánov Zdeněk Jandejsek, který úvodem řekl, že o uspořádání tohoto celostátního protestu českých zemědělců požádali sami zemědělci, kteří již v průběhu ledna či února protestovali v určitých lokalitách ČR, například na Chomutovsku či jinde proti Green Dealu a proti zemědělské politice současné vlády. Proto se Zdeněk Jandejsek, který vždy, ve své vrcholné agrární funkci, hájil zájmy českých zemědělců, ujal organizace tohoto celostátního protestu. Načež dodal, že protest neměl za cíl něco ničit, a ani nikomu nechtěl škodit. To se, podle něho, přes počáteční obavu organizátorů, nakonec povedlo a Praha byla průjezdná.

Zdeněk Jandejsek dále uvedl, že protest byl postaven na tom, proti čemu protestuje celá Evropa. To je proti politice Green Dealu, jak jej prosadily vrcholné orgány EU. Načež dodal, že v různých mediálních vystoupeních a diskusích v České republice se lidem neříká pravda o podstatě Green Dealu. Naše společnost žije v mystifikaci a ve lži. Přičemž měl konkrétně na mysli pondělní vyjádření ministra zemědělství Marka Výborného o tom, že svým přičiněním se zasloužil o to, že zemědělci budou moci využívat zemědělskou půdu, která měla, podle původních nařízení EU v rámci Green Dealu, zůstat ležet ladem. Přičemž Zdeněk Jandejsek dále poznamenal, že o zrušení tohoto opatření, to je nechat pole úhorem, se zasloužili, již 27. ledna t.r., představitelé Francie, a to na základě protestů svých francouzských zemědělců. Nikoliv současný ministr zemědělství Marek Výborný, jak to v pondělí oznamoval ve svých vstupech do médií.

Zdeněk Jandejsek zároveň konstatoval, že program Green Dealu je pro lidstvo vyloženě zkáza, protože vychází z koncepce úplné dekarbonizace naší společnosti, což je, podle něho, velmi špatně. Protože, jak dále vysvětlil, lidé, kteří se otázkou výskytu kysličníku uhličitého (CO2) zabývají po celý svůj život, tak vám řeknou, že v době před zhruba 100.000 léty, za dinosaurů, kdy na planetě Zemi bylo nejvíce zeleně, pohybovaly se v přírodě miliony zvířat. Všechna tato zvířata se přitom uživila, a žila vedle sebe. Podle těchto expertů to bylo proto, že výskyt kysličníku uhličitého (CO2) byl, oproti současnosti, čtyřnásobný. Proto také tato tehdejší zelená vegetace na Zemi dobře fungovala.

Úplná dekarbonizace = zánik fotosyntézy. Chyběl by kyslík!

Zdeněk Jandejsek rovněž připomněl starou pravdu, a to, že kysličník uhličitý je základem pro fotosyntézu v přírodě. Kdy listy rostlin přeměňují uhlík na kyslík. Přičemž Evropa si vzala za cíl dekarbonizaci, to je postupné snižování výskytu uhlíku v atmosféře. Dále poznamenal, že pokud by na Zemi byl výskyt kysličníku uhličitého ve výši 0,02 kg/m3, oproti současnému 0,38 kg/m3, tak lidé na Zemi již nebudou dále žít. Protože nebude fungovat fotosyntéza, nebude se tudíž tvořit ani kyslík.

Zdeněk Jandejsek v této souvislosti zdůraznil, že pokud zemědělci nemohou, proti těmto nesmyslným teoriím o dekarbonizaci, které jsou v EU prosazovány v rámci Green Dealu, protestovat, tak je to pro další vývoj naší společnosti velmi špatné. Jde totiž o to, že je, naopak, nutné pro naše děti a vnuky vytvořit takové prostředí, aby i oni mohli slušně a normálně žít. Přičemž řekl, že, podle něho, projekt Green Dealu je čistě politická ideologie, která naši společnost zavádí do slepé uličky.

Část zemědělců odjela v poledne pracovat na svých polích

Poté Zdeněk Jandejsek věnoval samotnému průběhu pondělního protestu zemědělců, kdy uvedl, že do Prahy přijelo cca 800 traktorů. Až na několik drobných zdržení, jako u Olšanských hřbitovů na Vinohradech, kdy byly zpočátku komplikace ohledně průjezdu Vinohradskou třídou, proběhlo vše v pořádku, a traktory zaujaly svá určená místa. Proto ho velmi zamrzelo, že média, zvláště veřejnoprávní Česká televize, zveřejňovala názory zemědělců s tím, že sice do Prahy přijeli, ale, že nebyli spokojeni s organizací a průběhem tohoto zemědělského protestu. Načež k tomu dodal svoji řečnickou otázku, proč by do Prahy vůbec jezdili, kdyby byli s důvody a organizací protestu spokojeni? To by přece do Prahy vůbec nejeli!

Když televizní štáby ukazovaly, že část zemědělců v poledne z Prahy odjíždí, tak, podle Zdeňka Jandejska, bylo vše domluveno s policií, že část zemědělců, zejména těch, kteří se zabývají živočišnou výrobou, odjede pracovat na svá pole.

Zásah policie a pokuty pro traktoristy?

Zdeněk Jandejsek dále upozornil na skutečnost, která pro protestu nastala, že policie si fotila poznávací značky traktorů na magistrále, a to se zdůvodněním, že nemají právo na magistrále parkovat. Proto ve správním řízení dostanou pokutu, která by mohla činit až 5000 . Podle něho, byla protestní akce řádně nahlášena, což vyvolává pochybnosti o tom, že by tuto situaci měla řešit policie pokutami. Proto organizátoři protestu obrátí na své právníky, a v případě udělení těchto pokut, se bude celá záležitost řešit právní cestou. Načež k tomu ještě poznamenal, že je přirozené, že řada zemědělců z vesnic, po této akci policie, znejistěla, a že raději odjeli domů. Takže, podle některých účastníků protestu, je to další způsob, jak odradit nespokojené zemědělce od dalších protestů v budoucnu.

Diskuse účastníků protestu s ministrem zemědělství

Zdeněk Jandejsek se dále vyjádřil k průběhu předání dopisu ministru zemědělství Marku Výbornému, kdy uvedl, že organizátoři protestu původně chtěli, aby toto předání proběhlo v klidu, v uzavřené místnosti, kde si obě strany navzájem vymění své názory, k čemuž ovšem nedošlo, protože ministr Výborný vyšel před budovu ministerstva a začal diskutovat s protestujícími zemědělci. Nicméně, tato diskuse proběhla v klidu a spořádaně.

K protestu zemědělců na hranicích 22. února

Pokud jde o protestní akci zemědělců 22. února, kdy Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR organizují protestní jízdy na hranice sousedních států, to je se Slovenskem a Polskem, tak, podle Zdeňka Jandejska jde o akci, která má, svým způsobem, zpoždění 1,5 roku. Právě v té době se k nám, jako do dalších států střední a východní Evropy, začalo bezcelně dovážet ukrajinské obilí. Původně mělo směřovat do Afriky jiných zemí třetího světa, ale končilo na trzích u nás a dalších států. Zatímco ostatní státy, kterých se dovoz ukrajinského obilí týkal, dovoz tohoto levného a méně kvalitního obili, zastavily. V České republice příslušné orgány ujišťují, že ukrajinské obilí je nezávadné a splňuje přísné české normy.

Podle Zdeňka Jandejska jde ale o problém, že až u nás za čtyři měsíce a několik dní nastane sklizeň, budou sklady obilí plné, a čeští zemědělci nebudou mít, kde uskladnit své obilí.

Načež dodal, že se organizátoři pondělního protestu k účasti našich zemědělců na tomto způsobu protestu staví tak, že nejsou proti jejich účasti s tím, že jim doporučují, aby nebyl provoz na hraničních přechodech blokován, protože je potřeba zachovat volný průjezd všech vozidel.

Kritika formy zpráv o protestu zemědělců

Poté vystoupil starosta obce Kozojídky Otakar Březina, který se, jako jeden z mluvčích protestu zemědělců, zaměřil na okomentování role médií při informování naší veřejnosti o cílech, smyslu a průběhu protestu českých zemědělců. Podle něho, naše média, zejména veřejnoprávní, neinformovala objektivně, protože dávala značný prostor jednak lidem, kteří byli proti zorganizování tohoto protestu, a zároveň i lidem, kteří se ho sice zúčastnili, ale ostentativně, zejména pro kamery, vyjadřovali názor, že je organizace protestu zklamala, a proto předčasně odjíždějí.

V této souvislosti Otakar Březina upozornil na to, že veřejnoprávní média, zejména Česká televize, ve svých pořadech ztrácí sledovanost, a to na úkor alternativních médií. Uvedl, že například pořad Otázky Václava Moravce v České televizi má sledovanost 200 až 400 tisíc, zatím rozhovory v alternativních médií mají sledovanost 1 milion až 1.200.000 diváků. Proto by se mainstreamová média měla nad sebou zamyslet a změnit způsob svého zpravodajství, tedy opustit formy, jak to média ukázal při pondělním protestu zemědělců.

Vzájemná výměna názorů organizátorů a novinářů v diskusi

Následovala diskuse, kdy se Česká televize, za podpory Českého rozhlasu, ale i stanice CNN Prima NEWS, ohradila výtkám organizátorů protestu proti způsobu informování o této akci zemědělců. Podle nich bylo jejich zpravodajství vyvážené a objektivní, což odmítl předseda oborů Bohumír Dufek. Podle něho nebylo toto zpravodajství vyvážené, a to z toho důvodu, že byl dán značný prosto lidem jako je zemědělec Miloš Malý, který je členem ODS, a který se přípravy a vlastní organizace protestu zemědělců vůbec nezúčastnil a poté v médiích vykládal, jak ho forma protestu zklamala. Bohumír Dufek k tomu dodal, že pana Malého předtím vůbec neviděl, a že se s ním potkal, když pár dnů před protestem navštívil štáb protestní akce s tím, jak to bude ze severních Čech organizovat.

Pokud jde o druhého účastníka těchto mediálních vstupů České televize a dalších médií, jde o Karla Dryáka, zemědělce, který se zabývá především pěstováním ovoce a zeleniny, který svoji farmu Dryák uvedl do provozu poměrně nedávno.

Načež Bohumír Dufek zdůraznil, že média byla plná vyjádření těchto dvou pánu s tím, že protistrana, to je organizátoři protestu nedostali vůbec prostor k vyjádření. Podle něho ho mu například Česká televize nedala žádnou pozvánku do svých pořadů, aby divákům mohl sdělit svůj názor. Zatímco tak učinila televize CNN Prima NEWS. Takže, tímto Bohumír Dufek potvrdil, že organizátoři protestu nedostali potřebný prostor sdělit veřejnosti svůj názor, proč došlo k protestu českých zemědělců.

O všem se nakonec rozhodne v Bruselu

V úplném závěru diskuse Bohumír Dufek sdělil přítomným novinářům, že je členem různých odborných orgánů Evropské unie, a to za zemědělce i odbory. Mimochodem, je členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, což je poradní orgán Evropské komise. Dále, se podle svých slov, angažuje v evropských odborových strukturách. Mimo jiné je i členem výboru, který je pověřen přípravou vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Načež dodal, že jde o složitý problém, protože připravit legislativu a s tím souvisejí další podmínky vstupu Ukrajiny do EU, nebude vůbec jednoduché.

Zároveň uvedl, že je v Bruselu, jako člen těchto různých orgánů, velmi dobře informován o tom, co se ve vrcholných orgánech EU projednává a co se má v nejbližší době řešit. Při této příležitosti vzpomněl na připravovanou dohodou s Mercosurem, společenství některých jihoamerických států, protože 26. února o tom bude jednat Rada ministrů zemědělství EU, přičemž se, podle zemědělců, různí názory mezi Francií a Německem, zda dohodu nepodepsat či podepsat. „Tak na to my si počkáme a pak teprve stanovíme další kroky,“ dodal Bohumír Dufek.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688