Inzerce (AliaWeb)
Valná hromada  |  26.05.2023 09:10:11

Oficiální sdělení: Valná hromada PRAGOIMEX a.s. (26.5.2023)

Titulek: Aliaweb


PRAGOIMEX a.s., se sídlem Pod náspem 795/12, Praha 9, IČO 15888100

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti PRAGOIMEX a.s.

se sídlem v Praze 9, Pod náspem 795/12, PSČ 190 00, IČ:158 88 100,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 501

 oznamuje, že svolává v souladu s čl. 12 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat 29.6.2023 v 10.00 hodin v sídle společnosti

v přízemí v zasedací místnosti.

 

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

3. Volba orgánů valné hromady

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022

5. Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2022

6. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce roku 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022

8. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

9. Schválení návrhu na rozdělení nerozděleného zisku

10. Volba člena dozorčí rady

11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

12. Rozhodnutí valné hromady ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty

13. Závěr a ukončení valné hromady

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

 

Jednání VH proběhne za dodržování platných epidemiologických opatření.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin. Zaregistrován bude akcionář nebo zmocněnec, který v době registrace prokáže svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování plnou mocí s úředně ověřenými podpisy, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku ne starším dvou měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z Evidence skutečných majitelů, vyhotoveným v období od 15. dne před konáním valné hromady do dne konání valné hromady.

Materiály VH budou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek do 13.00h v sídle společnosti 30 dnů před konáním VH a akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie materiálů na svůj náklad a své nebezpečí. Rozhodným dnem k účasti na VH je 22.6.2023. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má u zaknihovaných akcií ta osoba (nebo její zmocněnec), která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

K bodu 2 programu:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Jednací a hlasovací řád valné hromady je nástroj standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti.

 

K bodu 3 programu:

Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedou řádné valné hromady Davida Kronovetra, zapisovatelem Martina Havlůje, ověřovateli zápisu paní Jiřinu Šindlerovou a pana Miroslava Jungmanna, sčitatelem hlasů paní Zuzanu Štréblovou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

 

K bodu 7 programu:

Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022

Informace: kompletní rozvaha a výsledovka je zveřejněna na www.pragoimex.cz

 

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2022 (v tis. Kč):

 

Aktiva celkem

134 055

 

Pasiva celkem

134 055

Dlouhodobý majetek

3 839

 

Vlastní kapitál

40 178

Oběžná aktiva

129 454

 

Cizí zdroje

88 788

Časové rozlišení

762

 

Časové rozlišení

5 089


Výnosy celkem

225 742

 

Náklady celkem

224 897

z toho:

 

 

z toho:

 

tržby za zboží a výkony

224 372

 

nákl. na  poř.zboží a výk. spotřeba

189 930

Zisk (po zdanění)

599

 

Daň z příjmu splatná + odložená

246

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Zdůvodnění: Společnost navrhuje přijmout toto usnesení, neboť hospodaření probíhalo ke spokojenosti akcionářů a představenstvo společnosti vykonávalo své povinnosti s péčí řádného hospodáře a tento výsledek je za daných okolností nejlepším možným, jakého bylo možné dosáhnout. 

 

K bodu 8 programu:

Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na rozdělení

zisku za rok 2022 ve výši 599 422,06 Kč následovně:

 

Dividendy  599 422,06 Kč

K bodu 9 programu:

Schválení návrhu na rozdělení nerozděleného zisku

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje návrh představenstva na rozdělení nerozděleného zisku ve výši 4 400 577,94 Kč následovně:

Dividendy  3 600 577,94 Kč

Tantiémy   600 000,- Kč

Sociální fond  200 000,- Kč

Zdůvodnění: Společnost doporučuje přijmout toto usnesení, jelikož takovéto rozdělení

nerozděleného zisku nejlépe odpovídá zájmům společnosti a zájmům akcionářů společnosti.

 

K bodu 10 programu:

Volba člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila nového člena dozorčí rady.

 

K bodu 11 programu:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce nového člena dozorčí rady.

 

K bodu 12 programu:

Rozhodnutí valné hromady ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty dle tohoto písm.

Návrh usnesení: 

Valná hromada rozhodla ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o schválení zajišťovacího postoupení obchodních pohledávek pro účely poskytnutí jistoty dle tohoto písm. takto:

 

VH PRAGOIMEX a.s. schvaluje:

1) zajišťovací postoupení pohledávek za jeho dlužníkem – korporací AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca“, sídlem Marijas iela 1, Daugavpils, PSČ LV-5404, Lotyšská republika, ID 40003030219, ze Smlouvy č. 2022-05/IN-22 uzavřené dne 9. prosince 2022  ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242.

2) zástavní právo k pohledávce z běžného účtu Klienta č. 1387678848/2700, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v CZK a č. 2107458934/2700, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v EUR, na základě smlouvy o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 527/20T-409/19T-120 VL uzavřené dne 21. dubna 2020 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 527/20T-409/19T-120 VL,

3) zajišťovací postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu Klienta č.1388019772/2700, vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v EUR ve výši odpovídající minimálně 10 % výše každé poskytované bankovní záruky.

4) zajišťovací postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu Klienta č. 1388020351/2700, vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v CZK ve výši odpovídající minimálně 10 % výše každé poskytované bankovní záruky.

 
Zdůvodnění:
Postoupení budoucích pohledávek je vhodným nástrojem pro zajištění bankovního úvěru.


Přílohy sdělení:
pozvánka na VH 29_06_2023.pdf
výroční zpráva PRAGOIMEX 2022.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688