Commodities  |  February 04, 2023 11:45:00, updated

Ruská ropa: EU se dohodla na úrovni cenového stropu a to ve výši 60 USD za barel


Rada dnes rozhodla o zavedení cenového stropu pro surovou ropu, minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (kód KN 2709 00), které z Ruska pocházejí nebo jsou z Ruska vyváženy, a to ve výši 60 USD za barel.

Výše stropu byla stanovena v úzké spolupráci s koalicí pro zastropování cen a začne platit od 5. prosince 2022.

Cenový strop pro ruskou ropu omezí prudký nárůst cen způsobený mimořádnými tržními podmínkami a zásadně sníží příjmy z ropy, které Rusku plynuly poté, co rozpoutalo svou nezákonnou útočnou válku proti Ukrajině. Povede i ke stabilizaci světových cen energie a zároveň zmírní nepříznivé důsledky pro dodávky energie do třetích zemí.

Dne 6. října 2022 přijala Rada rozhodnutí o zákazu námořní přepravy ruské surové ropy (od 5. prosince 2022) a ropných produktů do třetích zemí (od 5. února 2023), jakož i s tím souvisejícího poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování či finanční pomoci.

Rozhodnutím Rady se rovněž zavádí výjimka z výše uvedených zákazů pro surovou ropu nebo ropné produkty,které pocházejí nebo jsou vyváženy z Ruskajsou nakupovány za cenu na úrovni předem stanoveného cenového stropu dohodnutého koalicí pro zastropování cen nebo pod touto úrovní.

Dnešním rozhodnutím se stanoví úroveň, na niž se výjimka použije, a zavádí přechodné období v délce 45 dnů pro plavidla přepravující surovou ropu pocházející z Ruska, která byla zakoupena a naložena na plavidlo před 5. prosincem 2022 a vyložena v konečném přístavu určení před 19. lednem 2023. Jelikož cenový strop lze podle situace na trhu pravidelně upravovat, stanoví dnešní rozhodnutí též přechodné období v délce 90 dnů po každé změně cenového stropu, aby bylo zajištěno konzistentní uplatňování cenového stropu všemi aktéry.

Fungování mechanismu cenového stropu se bude každé dva měsíce přezkoumávat s cílem reagovat na vývoj na trhu a tento strop bude alespoň o 5 % nižší než průměrná tržní cena ruské ropy a ropných produktů vypočtená na základě údajů poskytnutých Mezinárodní energetickou agenturou.

Rada rovněž zavedla „ustanovení pro výjimečný stav“, které umožňuje přepravu ropy nad rámec cenového stropu nebo poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, financování či finanční pomoci související s přepravou, jsou-li nezbytné pro naléhavou prevenci nebo zmírnění událostí s pravděpodobným závažným a významným dopadem na lidské zdraví a bezpečnost nebo na životní prostředí nebo v reakci na přírodní katastrofy.

Tváří v tvář útočné válce Ruska stojí EU pevně za Ukrajinou a jejím lidem a rozhodně podporuje nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic.

Kontakt pro tisk

 Maria Daniela Lenzu
Press officer
 +32 470 88 04 02
 +32 2 281 21 46
 @daniela_lenzu

Nepracujete-li pro média, obraťte se prosím se svým dotazem na službu informací pro veřejnost.

Sd
Was this article: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste