cebre.cz (CEBRE)
Ze světa  |  30.09.2022 14:15:08

Týdenní přehled dění v EU ve dnech 3. – 9. října 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 • V pondělí 3. října poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou hlasovat mimo jiné o odolnosti rozpočtu EU, který je vhodný pro nové výzvy, energetické náročnosti budov a o změně nařízení, pokud jde o kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost.
 • úterý 4. října poslanci Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání v rámci rozpravy budou projednávat mimo jiné harmonizaci právních předpisů týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, středisko AccessibleEU na podporu politik přístupnosti na vnitřním trhu EU a strategické vztahy a partnerství EU s Africkým rohem.
 • Na svém zasedání konaném ve středu 5. října budou poslanci Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednávat mimo jiné sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů týkající se nového evropského programu inovací.

Pondělí 3. října 

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Mezinárodní ministerská zasedání
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie; Zvýšení víceletého finančního rámce na období 2021-2027: odolný rozpočet EU vhodný pro nové výzvy; Energetická náročnost budov (přepracování); Změna nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a změna nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814

Úterý 4. října 

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Harmonizace právních předpisů týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; Středisko AccessibleEU na podporu politik přístupnosti na vnitřním trhu EU; Strategické vztahy a partnerství EU s Africkým rohem; Přístup k vodě jako lidské právo – vnější rozměr
   • HLASOVÁNÍ: Jednotný portál EU pro oblast celnictví; Statistika zemědělských vstupů a výstupů; Změna příloh IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách; Flexibilní pomoc územím (FAST-CARE)
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání sekce TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Středa 5. října 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší právní úprav
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Informace o průběhu Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na mimořádném zasedání hlav států a předsedů vlády, jež proběhne dne 7. října 2022 v Praze; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka a o zrušení směrnic 2002/98/ES a 2004/23/ES /kód Rady 11396/22, KOM(2022) 338 v konečném znění/; Zpráva Komise o stanovení podstatné změny okolností pro zahřívané tabákové výrobky v souladu se směrnicí 2014/40/EU /kód Rady 10352/22, KOM(2022) 279 v konečném znění/; Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… ze dne 29.6.2022 kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků /kód Rady 10815/22, C(2022) 4367 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení politiky soudržnosti – Flexibilní pomoc územím (FAST – CARE) – pro řešení důsledků ruské agrese /kód Rady 10885/22, KOM(2022) 324 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) 2021/1060, pokud jde o dodatečnou flexibilitu pro řešení důsledků vojenské agrese Ruské federace FAST (flexibilní pomoc územím) – CARE /kód Rady 10897/22, KOM(2022) 325 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody /kód Rady 10607/22,KOM(2022) 304 v konečném znění/; Návrh doporučení Rady k iniciativě Cesty ke školnímu úspěchu /kód Rady 10587/22, KOM(2022) 316 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový evropský program inovací /kód Rady 11101/22, KOM(2022) 332 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Konference o budoucnosti EvropyPřeměna vize na konkrétní opatření /kód Rady 10437/22, KOM(2022) 404 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o právním státu 2022 – Stav právního státu v Evropské unii /kód Rady 11408/22, KOM(2022) 500 v konečném znění; Výroční zpráva za rok 2021 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty /kód Rady 11727/22, KOM(2022) 366 v konečném znění/; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 25. srpna – 28. září 2022

Čtvrtek 6. října 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Zasedání Evropského politického společenství
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růstprůmysl
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Pátek 7. října 

 • V rámci Rady EU se uskuteční:
  • Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád v Praze
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání sekce INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba

Sobota 8. října 

Neděle 9. října 

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 5.10.

Případ Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnosti

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Do 17.10.

Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12. Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí
Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12. Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

 

Archiv

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:

15.04.2024Týdenní přehled dění v institucích EU 15 – 22. dubna 2024 Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)
27.11.2023Týdenní přehled dění v institucích EU 27.11.2023 – 4.12.2023 Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)
09.10.2023Týdenní přehled dění v institucích EU 9.10.2023 – 16.10.2023 Tvoříme Evropu (tvorimevropu.cz)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688