Jiří Ščobák (Zlatá minca)
Makroekonomika  |  20.05.2022 12:32:47

Víte, co je Gerasimova doktrína?

Dá se předpokládat, že ruská armáda přijala Gerasimovu doktrínu za svou někdy kolem roku 2010. Rusko tedy již více jak dvanáct let "válčí" s celým světem. Základním vtipem je, že válka podle této doktríny nemusí být vedena vojenskými prostředky.

O Gerasimově doktríně vypráví napsal Vít Solnař, který hovořil i zde:V roce 2018 vyšla velmi překvapivá zpráva BIS k roku 2017 (bohužel zdá se, že stránky BIS jsou nedostupné, takže budu lovit dost z paměti). Zpráva varovala před stále vzrůstajícím vlivem Ruska a Číny v České republice. Mluvila o pohybu různých "agentů" jak v podnikatelské, tak politické sféře. Samozřejmě, že reakce některých politiků tehdy byla mírně řečeno odmítavá. "Čučkaři" nicméně odvedli dobrou práci a hlavně odhalili, že jsme cílem hybridní, nebo také nelineární války. Tedy, že jsme vlastně již delší dobu s výše zmíněnými státy v nevyhlášeném válečném stavu. Odvážné tvrzení, já vím. Podívejme se tedy co to hybridní válka je. Nebude asi překvapením, že se musíme podívat na zoubek Valeriji Gerasimovi. Ten totiž na začátku roku 2013 sepsal článek, v kterém se poprvé na veřejnosti objevil termín hybridní válka.

Rusové a Rusko mají velmi složitý postoj k okolnímu světu. Vyžadují respekt, který si neváhají vynutit výhružkami a agresí, vyžadují vděk za osvobození od fašismu (kdy taktně zamlčují přínos ostatních spojenců). Vedle toho se ale okolního světa bojí. Rus totiž ke všemu přistupuje s filosofií absolutní nuly. Aby on mohl vykázat nějaký zisk, musí někdo ztratit. Rus dosud nedošel k objevu, který udělali angličtí liberálové 18. století a to je, že spoluprací se dá získat mnohem více. To vedlo k tomu, že zmíněný Gerasimov přišel s tezí permanentní války. Samozřejmě, že cílem takových válek je především Rusko. Nabádá proto, že Rusko se musí na vedení takových válek také připravit (věřím, že článek vyšel v době, kdy to všechno již bylo v Ruské armádě v plném proudu). A jak taková permanentní nevyhlášená válka probíhá? Především je třeba vyvážit dvě hodnoty - čas a risk. Čím více času se věnuje přípravě v rámci prvních fází, tím nižší je risk ve fázích dalších. A v čem spočívá příprava? V chaosu, ve snaže rozvrátit jednotnost, v nejistotě. A zde se dostáváme k rozdělení nelineární války na jednotlivé fáze (převzato z článku armádní noviny.cz):

První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války). Toto všichni známe. Kdo nikdy nedostal nějaký řetězový mail, nebo se nesetkal s někým, kdo mu začal tvrdit, že EÚ je naprd, a že to Rusko má v ledasčem pravdu, tak asi žil někde v paralelním vesmíru. Začátky jsou nepostřehnutelné. Pouštíte si někdy dokumenty na nějakém "hitlerkanálu"? Myslím tím především ČT2 a Prima ZOOM? Vybavujete si třeba dokumenty z druhé světové války? 95% pravdy, ale vždy se tam objeví nějaký detail, který tu pravdu mírně pootočí. Kdo nezná všechny podrobnosti dané problematiky, tak si brzy začne dělat podvědomý obrázek, který se od skutečnosti dost bude lišit. Samozřejmě, že když dojde ke konfrontaci s někým znalým, neváhá se bránit tím, že každý má právo na názor. Demokratické principy jsou tedy obraceny přímo proti demokratické společnosti. To samé platí pro desiluzi z evropské únie a NATO. Vše je špatně, osekávají ti práva, svobody. Protože oni chtějí získat a tedy ty musíš tratit (počkat, nepsal jsem tu něco takového o pár řádků výše?). TEZE: Jsme určitě již delší dobu v první fázi nevyhlášené války. Proto kdokoliv razí prokremelskou propagandu, je v současné chvíli nepřítel.

Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage). I toto se u nás již dělo a stále děje. Fungují zde rozhlasové a televizní stanice, které v rámci vyváženého informování šíří desinformace (opět obracení demokratických principů proti demokratické společnosti). Existuje zde podivné financování některých politických subjektů, existuje zde závislost podnikajících politiků na Ruské zdroje. TEZE: Myslím, že jako ČR se teď pohybujeme v této fázi. Další státy (Německo, Maďarsko...) na tom budou asi ještě hůře.

Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti. Nedovažuji se hádat, kdo kdy přijal jaké úplatky, to je věcí investigativních novinářů. V rámci Ukrajiny se toto dělo. Počet uplacených poslanců, starostů je teď postupně odhalován.

Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti. Před odtržením separatistických území a Krymu v roce 2014 došlo k zvýšení chaosu - tedy destabilizace. Rusko podpláceno i různé kriminální živly. Ostatně to udělalo i teď před válkou 2022. V roce 2014 právě podplacená "spodina" vyhlašovala nezávislost a nechala se fotit jako onen šťastný "osvobozený" dav. Není bez zajímavosti, že vůdci těchto skupin již vesměs nežijí. První týden současné války byl ve znamení hledání a chytání diverzantů. Podplacených lidí, kteří měli za úkol šířit chaos prakticky po celém území Ukrajiny.

Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami. Tato fáze byla beze zbytku naplněna v roce 2014. Bezletové zóny byly "zřízeny" sestřelením Malaysijského civilního letadla. Letos byla z větší části tato fáze vynechána. Využití separatistických sil a najatých žoldnéřů jsou marginální epizody. Bezletová zóna by byla pro Ruskou armádu teď kontraproduktivní.

Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž. V roce 2014 již na tuto fázi nedošlo. Naopak letos byla zahájena v plné síle. Rozsah diverze byl obrovský. Rusové převlečení za civilisty, za vojáky Ukrajinské armády. Vedle toho podplacení Ukrajinci... Chaos prvních dní v zázemí byl enormní. Speciální operace se zaměřili na opakování scénáře z Československa 1968 (mimochodem operace Vltava je dodnes na Ruských školách vyučována jako vzorově zvládnutá invaze) - tedy na obsazení letiště u hlavního města. Byla zde snaha zlikvidovat velení, letecké jednotky, tedy oči, uši a mozek Ukrajinské armády. To se pravděpodobně za přispění západních tajných služeb naštěstí nepovedlo.

Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní). Co k tomu dodat, na tuto fázi Rusko nemá technologie, počítalo, že se až sem nebude třeba dostat, nebo tuto fázi rovnou přeskočit. S neúspěchem předchozí fáze se Ruská armáda dostala do situace, kdy se musela od této strategie odklonit a začala používat "tupou" taktiku a strategii typickou pro období druhé svétové války (snad jen trochu méně bezohledné).

Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek. Toto už zůstává jen zbožným přáním Ruského štábu. Na okupovaných územích sice zahájili "čistící" práce, ale myslím, že jsou jen malým odvarem toho, co by jinak spustili, kdyby si byli jisti vítězstvím.

Aby to nebylo vše úplně jednoduché: Gerasimova doktrína se samozřejmě dále vyvíjí a mám obavu, že po válce na Ukrajině, ať dopadne jakkoliv, bude opět přehodnocena a vylepšena. Proto bude třeba, aby se okolní státy a organizace (EŮ, NATO) na další pokusy připravily a pokud možno Rusku znemožnily tuto strategii opět začít praktikovat.

Co závěrem říci? Asi bychom si měli uvědomit, že již spousty let jsme s Ruskem ve válce. Mnozí z nás, nebo našich blízkých (jak se stalo mne) je nepřátelskými pěšáky v této válce. Mnozí z nich si teprve teď uvědomili, že to co hájili v minulosti, byl klam a lež (jako právě jeden z mých blízkých lidí). Mnozí ale nadále zůstávají na těchto nepřátelských posicích. Někteří s nich pak tyto lži šíří dál a tím se staví jednoznačně do role jednoznačných nepřátel v této nevyhlášené permanentní válce. Ne, nehlásám zde nenávist a nebo násilí. Chci jednoznačně vymezit role které v této šílené době kdo má. A chci říci, že našimi zbraněmi by mělo být vzdělání, informace a neralitivizovaná, objektivní pravda. 

Zlatá minca

Soutěž finančních produktů Zlatá minca se koná na Slovensku od roku 2005 (v ČR není). Vyhlašuje nejlepší produkty slovenských bank, pojišťoven a fondů, výsledky jsou publikovány na www.zlataminca.sk. Od léta 2020 se realizují jednou týdně nekomerční, diskusní webináře na ekonomická a finanční témata. Pozvání přijalo již mnoho desítek finančních a ekonomických expertů, diskuse trvají nejčastěji do jedné hodiny.

Kromě toho pro slovenský trh existuje diskusní facebooková skupina Fórum Zlatá minca (o finančných produktoch), ve které se může kdokoli nekomerčně poradit. Je největší skupinou o financích na slovenském Facebooku.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Út 10:47  Letem světem: kulturní vrchol, smysluplnost a ponocování Research (Česká spořitelna)
Út 10:16  Graf dne - USDCAD (25.06.2024) X-Trade Brokers (XTB)

Přečtěte si také:

26.01.2021Konstantní symbol: Víte, co to je a k čemu slouží? Markéta Kadeřábková (OrangeAcademy)
16.02.2019Socialisti miléniálové: Nová levicová doktrína Patria (Patria Finance)Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688