Lukáš Hrma (ČSNF SICAV, a.s.)
Okénko BIG EXPERT  |  24.06.2024 16:53:52

Naučili se už Češi investovat – seriál ČSNF – 11. díl

Myslíte si, že už inflace naučila konzervativní Čechy investovat?

Inflace samotná nikoho investovat nenaučí. Navíc ryze prakticky spolu s vyšší inflací stouply i úrokové sazby v bankách, takže právě pro konzervativní investory byly opět velmi zajímavé produkty typu spořící účet, což šlo do jisté míry proti investicím. Ty z principu představují vyšší riziko, které se především konzervativní investor samozřejmě snaží co nejvíce eliminovat. Nicméně k čemu vysoká inflace určitě přispěla bylo to, že lidé začali o uložení svých peněz opět přemýšlet, protože vliv inflace byl poměrně markantní a začalo se o jejím působení na úspory více mluvit i mimo odbornou veřejnost. Zajímavé spíš bude sledovat, jak toto téma začne mezi lidmi rezonovat, až sazby opět klesnou, což už se postupně děje. Nyní už běžně vnímají znehodnocování úspor inflací, zvykli si na výnosy, o které v bance opět přijdou a budou tedy pravděpodobně hledat nové možnosti, jak toto zhodnocení udržet. A to jsou jedině investice. Každopádně opravdu investovat lidi obecně naučí až edukace a vyšší finanční gramotnost, což považujeme za důležité. Proto se snažíme i sami přispět k obecné informovanosti, a nejen své klienty průběžně vzdělávat, předávat poznatky a rozšiřovat povědomí o investicích mezi širokou veřejnost.

 

Měl by investor využívat služeb profesionálních poradců a společností nebo investovat po vlastní ose?

To záleží na konkrétním investorovi, jeho znalostech, zkušenostech a v neposlední řadě i časové dotaci, což se často podceňuje. Investování, pokud má stát na nějakém reálném základu, je i o sebevzdělávání, sledování trendů, trhu, analýze a vyhodnocování. Bez potřebných znalostí a přehledu se jinak investor musí čím dál víc spoléhat na štěstí, což rozhodně není správná cesta. Dá se říct, že investování není raketová věda a investiční profesionálové nejsou zázrační mágové, takže určitě nelze popřít, že vzdělaný a inteligentní člověk zvládne řídit své investice relativně stejně dobře, pokud na to má čas a chuť. Ona třeba i operace slepého střeva ve výsledku není nic jiného než pár přesných řezů na správném místě, teoreticky nic, co by zručný člověk nezvládl, ale předchází tomu roky studia, každodenní praxe a průběžné zvyšování kvalifikace a dovedností, bez čeho všeho by byl úspěch spíše jen dílem náhody. Pak je na každém, aby se rozhodl, jestli se chce v klidu věnovat svému oboru, tomu, co umí, co ho baví a naplňuje a správu svých peněz delegovat na důvěryhodného odborníka nebo si dát druhou směnu v oblasti investic. Osobně preferuji odborné a důležité záležitosti v každé oblasti života řešit se specialisty, pro které je daná věc hlavní náplní jejich práce a ne vedlejšákem. Ve výsledku stejně vždy rozhoduje investor, ale poradit se s odborníky je zkrátka rozumné. Nikdo nemůže vědět všechno.

 

S jakým typem investora/klienta se nejčastěji setkáváte? (má jasno o strategii nebo očekává rady a tipy, stačí základní info nebo požaduje detailní informace, apod…)

Tohle je u nás, jako fondu, složitější otázka, která je asi koncipovaná spíš na investiční zprostředkovatele. Setkáváme se v zásadě téměř se všemi typy investorů. Ze zkušenosti můžeme říct, že běžný investor, který si chce jen někam uložit své volné prostředky, u nás zpravidla řeší základní informace jako jsou výnos, likvidita, poplatky a podkladová aktiva a s tím související diverzifikace. Je pro něj samozřejmě velmi důležitá i rizikovost, takže se dívá na SRI. Prostuduje si především marketingové materiály a KID. Zpravidla se i do velké míry spolehne na určité shrnutí od poradce, který mu pomáhá i se strategií a dodává zmíněné rady a tipy. Ti zkušenější pak studují další materiály, jako je Statut, výroční zprávy, případně se zajímají o jednotlivé projekty. A ti největší investoři na velkých projektech už samozřejmě vyžadují všechny dostupné dokumenty a dělají si i vlastní analýzy a ověřování v rámci due diligence, kde poskytujeme maximální součinnost. Nicméně obecně se dá říct, že jako fond jsme spíš v té pozici, kdy předáváme především ty detailní informace, protože „běžné“ klienty, kteří by možná ani do takového detailu nešli, máme přefiltrované přes poradce a ti detail vyžadují, aby mohli dobře dělat svou práci a větší investoři, kteří k nám vstupují na úrovni projektů jdou samozřejmě do detailu maximálního, jak už jsem zmínil.

 

Kdo patří k vašim typickým investorům a jaká je nejčastější výše jejich investic do fondu?

To opět souvisí s předchozí otázkou. Nejmenší investor vstoupil s částkou 100 000 korun, což je minimum, které současné legislativní a smluvní podmínky umožňují, typický objem běžného investora do PIA fondu se vzhledem k tomu, že jsme v ranku kvalifikovaných investic, pohybuje v řádu vyšších statisíců až jednotek milionů a pak jsou tu ti největší, kteří představují částky s mnoha nulami na konci, což se ale týká už spíše partnerství na některých projektech, kde se samozřejmě už bavíme i o nadstandardních podmínkách ušitých na míru konkrétní investici.

 

Řeší vaši klienti diverzifikaci své investice?

Nepochybně, to by měl dělat každý rozumný investor. Diverzifikace portfolia je velmi důležitá pro jeho celkovou stabilitu. Proto na ni klademe velký důraz, a proto nabízíme investorům poměrně slušnou diverzifikaci už na úrovni samotného fondu. Ačkoli jsme před lety začali jako čistý Developer rezidenčních nemovitostí, v čemž zdárně pokračujeme, přidali jsme postupně sektor Nájemního bydlení, k tomu řešíme Energetickéé projekty, kde připravujeme kromě běžných energetických opatření na budovách i skutečnou elektrárnu. Aktuálně přidáváme do portfolia Retail parky, jako výnosovou složku na poli komerčních nemovitostí. Vzhledem k tomu, že se nám daří spravovat jednotlivé oblasti ve vzájemnéé synergii, vnímají to klienti velmi pozitivně. Nicméně i tak vždy doporučujeme investorům případnou investici do SPILBERKu doplnit v portfoliu o další aktiva. To samé se snažíme doporučovat i zprostředkovatelům, kteří s námi spolupracují. Ačkoli to může znít, že tak jdeme sami proti sobě, za nás to tak prostě má být a je to správná cesta. Rádi bychom zkrátka byli jedním ze základních kamenů portfolií, ale jen z jednoho kamene se dům nestaví.

 

Co připravujete pro letošní rok pro klienty/investory nového?

Letos se bude dokončovat několik rozestavěných projektů a budou i začínat některé zcela nové, ale o tom průběžně informujeme. Co se týká samotného fondu, kam spíše směřuje tato otázka, spoustu změn jsme udělali čerstvě na přelomu roku, ať už šlo o administrativní drobnosti typu úprava názvu, stěhování nebo rozšíření personálního obsazení o další odborníky, případně pro investora zajímavější věci jako zkrácení likvidity, snížení výstupního poplatku, zvýšení minimálního výnosu nebo potvrzení nízkého SRI na úrovni 3, na což jsme opravdu hrdí. Tedy pozitivních novinek bylo poměrně nedávno celkem dost, takže teď zase chceme zůstat tím klidným, konzervativním fondem, který svým investorům prostě jako každý rok už osm let přinese slíbený výnos bez stresu, nejistoty, velkých změn a překvapení. Adrenalin pak může klient hledat u jiných…třeba na horské dráze . Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy, třeba nás napadne něco, čím investory potěšit a pak samozřejmě dáme hned vědět.

 

Mgr. Robert Sedláček

Cofounder SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.

 

 

 

Disclaimer: Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle. Další důležité informace pro investory na: https:www.avantfunds.cz

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

 

 

 

 

Lukáš Hrma

Obchodní ředitel a člen dozorčí rady a investičního výboru fondu ČSNF SICAV, a.s.

Od roku 2019 působí ve skupině ČSNF Group a.s.. Aktuálně zodpovídá za správu investičních produktů fondu kvalifikovaných investorů (FKI) ČSNF SICAV, a.s. a za dluhopisový program tohoto fondu, jejich nastavení a umístění v rámci kapitálového trhu. Má na starosti komunikaci s institucionálními partnery, obchodními a distribučními sítěmi v rámci celého trhu a prezentaci aktivit skupiny na konferencích, kongresech a odborných akcích s tématikou investic a investování nejen do nemovitostí. Podílí se na založení Asociace Fondů kvalifikovaných investorů (AFKI), která má za úkol edukovat a budovat větší povědomí mezi odbornou i neodbornou veřejností o investování v rámci FKI.


ČSNF SICAV, a.s.

Investiční a nemovitostní fond kvalifikovaných investorů ČSNF SICAV, a.s. má od svého založení v roce 2017 jednoduchou filozofii se zaměřením na development. Burzovně obchodovatelný fond investuje tam, kde to dává smysl. Diverzifikuje své portfolio do menších projektů, jimiž zajišťuje stabilní chod společnosti, a také do větších, kde řeší celou urbanistickou koncepci lokality. Tato strategie fondu přináší investorům konzistentní výnos v jakékoli době.

Fond se zaměřuje na výstavbu rezidenčních nemovitostí – bytových a rodinných domů u developerských projektů jako jsou např. Rezidence U mlýna v Královicích, Rezidence Kolovraty nebo Královský statek na Karlštejně či Resort Slapy.

Více na https://csnf.cz/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Okénko BIG EXPERT:

Et 15:35  Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. (Dluhopisomat)
St 13:37  Český statistický úřad dnes zveřejnil data o červnovém vývoji cen výrobců Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. (Dluhopisomat)
15.07.2024  Výhody propojení Fintokei s Purple skupinou David Varga (Fintokei)

Přečtěte si také:

01.07.2024Naučili se už Češi investovat – seriál ČSNF – 12. díl Lukáš Hrma (ČSNF SICAV, a.s.)
18.06.2024Naučili se už Češi investovat – seriál ČSNF – 10. díl Lukáš Hrma (ČSNF SICAV, a.s.)
14.06.2024Naučili se už Češi investovat – seriál ČSNF – 9. díl Lukáš Hrma (ČSNF SICAV, a.s.)
10.06.2024Naučili se už Češi investovat – seriál ČSNF – 8. díl Lukáš Hrma (ČSNF SICAV, a.s.)
05.06.2024Naučili se už Češi investovat – seriál ČSNF – 7. díl Lukáš Hrma (ČSNF SICAV, a.s.)Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688