Jiří Zendulka
(Kurzy.cz)
Akcie v ČR  |  24.06.2024 06:06:24, aktualizováno 23:17:51

Pondělní valná hromada ČEZ aneb průběh online na kurzy.cz. Navrhovaná dividenda schválena

Dnes v pondělí 24. června se od 9 hodin v Kongresovém centru Praha uskuteční valná hromada energetické společnosti ČEZ. Registrace akcionářů odstartuje již od 7:30 hod. Zúčastnit se každoročního setkání mohou akcionáři, kteří vlastnili akcie společnosti k rozhodnému dnu 17.6. Také letos se budou projednávat vlastně jen obvyklé body, když dříve vládou avizované a blíže nespecifikované možné změny ve společnosti stále nespatřily světlo světa. Akcionáři nicméně budou na vedení firmy jistě směrovat otázky z hlediska enormního loňského zdanění byznysu firmy, resp. v tomto ohledu již loni poptávané příp. právní kroky ČEZ. Stranou jistě nezůstanou ani debaty o rozšiřování jaderných zdrojů.

Na pořadu jednání je každopádně celkem 10 bodů. Jeden z nich otevírá např. možné změny ve složení dozorčí rady, nejsledovanějším však asi opět bude 3. bod Rozhodnutí o rozdělení loňského zisku. Tedy schválení navrhované výplaty dividendy na akcii ve výši 52 , oproti loňským rekordním 145 . Hlavní slovo při rozhodování bude mít prostřednictvím Ministerstva financí samozřejmě stát, který ovládá téměř 70 % hlasovacích práv. Zmínit lze, že dle údajů k 31.12.2023 dále mají největší slovo právnické osoby s cca 17 %. Na 13 % pak tedy ovládají fyzické osoby (primárně domácí). Z hlediska firmou identifikovaných institucionálních investorů (tedy bez zmiňovaného státu) jich k letošnímu březnu nejvíce pocházelo ze Severní Ameriky (44,8 %), například domácí pak měli podíl „jen“ 8,2 %.

Kvalifikovaní akcionáři

Připomenout lze, že dle nahlášených hlasovacích práv má ČEZ jen hrstku minoritních kvalifikovaných, tedy více než procentních akcionářů. Některá média sice v posledních týdnech zmiňovala loni odkrytý podíl ležící na účtu PPF, nicméně ten je/byl dle všeho přinejmenším z části jen custody. Jako kvalifikované akcionáře lze zkrátka oficiálně zahrnout jen americkou investiční skupinu BlackRock a dále již jen „domácí“ jiné hráče. Tedy známého akcionáře Michala Šnobra, resp. ve shodě s ním jednající společnosti Hamafin, J&T a Tinsel Enterprises. Prostřednictvím společnosti Belviport je pak kvalifikovaným akcionářem finančník Pavel Tykač a dále již jen jeho dlouholetý blízký spolupracovník Petr Nešetřil (prostřednictvím firmy Abaretia). Všichni zmiňovaní 4 akcionáři by měli vždy ovládat přes jedno procento akcií, maximálně však ale 2,99 % akcií, když dosažení 3% hranice regulátorovi nikdy nenahlásili. Dle údajů z CDCP k 31.12.2023 Belviport vlastnil 2,48 % akcií, PPF banka 2,09 %.

Loni nejednoho akcionáře překvapila nastavená bezpečnostní opatření na valné hromadě, která byla srovnatelná s kontrolou na letišti. Akcionářům například nebylo dovoleno vnášet do sálu nejen jídlo, ale přes mnohahodinové jednání dokonce i pití. Pro letošní valnou hromadu představenstvo navíc již vydalo celý právní elaborát s názvem „Pravidla pro zajištění pořádku a bezpečnosti“. Dle nich mj. tedy opět akcionáři rovnou mohou doma zanechat jídlo i pití. Jinak, v rámci asi firmou zvyšující se udržitelnosti (ESG), skončí po kontrole ochranky znovu v koši...

Čtěte také: „Jaké arogance se letos dočkají akcionáři na valné hromadě ČEZ?

Program valné hromady:

1. Zprávy orgánů společnosti

2. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2023

3. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

4. Rozhodnutí o určení nezávislého auditora

5. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

6. Schválení Zprávy o celkových příjmech členů orgánů ČEZ, a. s., za účetní období 2023

7. Schválení Politiky odměňování ČEZ, a. s.

8. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

9. Odvolání a volba členů dozorčí rady

10. Odvolání a volba členů výboru pro audit

Kurzy.cz přinesou níže online zpravodajství o nejdůležitějším dění na valné hromadě. Článek tedy bude průběžně aktualizován.

 

Po více než 14hodinách jednání valná hromada skončila. Ve výše uvedené anketě tak její délku správně odhadlo jen 16 % tipujících. Hlasy primárně majoritního vlastníka byly všechny navrhované body schváleny (viz. průběh níže).

 

22:49 hod.

MF prosazuje, v rámci bodu 10., také změnu ve výboru pro audit. Stát se jím má Otakar Hora (r. 1964)

 

22:47 hod.

Na základě až dnešního návrhu majoritního akcionáře (MF) byl valnou hromadou v rámci bodu 8. do dozorčí rady zvolen Martin Půta (současný hejtman Libereckého kraje). 

 

22:35 hod.

Valná hromada schválila bod 8. - Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady. D.Beneš se vrátil do jednacího sálu.

 

22:28 hod.

Valná hromada schválila bod 7. - Politiku odměňování ČEZ

 

22:17 hod. 

Valná hromada schválila bod 6. - Zprávy o celkových příjmech členů orgánů ČEZ za účetní období 2023.

 

22:06 hod.

Valná hromada schválila navrhovaný objem finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2025 ve výši 220 mil. (bod 5. valné hromady). Přítomno je již jen asi 25 akcionářů.

 

21:37 hod.

Valná hromada, stejně jako předchozí body vahou více než 90 % přítomných hlasů, schválila také navrhovaného auditora společnosti - Deloitte Audit. Jednací sál již opustili další akcionáři, včetně řady nejaktivnějších - např. M.Šnobra.

 

21:21 hod.

Po více než 12 hodinách jednání valná hromada schválila představenstvem navrhovanou dividendu ve výši 52 /akcii (celkem cca 28 mld. ). Rozhodný den pro nárok stanoven na 28. června, výplata od 1. srpna (administrátorem bude Česká spořitelna). Na pražské burze se tak titul s nárokem bude naposledy obchodovat ve středu, na burze RM-Systém ještě v pátek. Při hlasování bylo v sále přítomno již jen asi 40 akcionářů, D.Beneš se již od 19:50 hod. v sále opět nenachází.

 

20:22 hod.

Valná hromada má za sebou schválený bod 2.

Přistupuje tak k bodu následujícímu, tedy zjednodušeně řečeno k projednávání dividendy.

 

19:48 hod.

Valná hromada pokročila 😊

Začíná se projednávat bod 2. V sále aktuálně zůstává již jen několik desítek akcionářů. 

 

18:57 hod.

Stále pokračují odpovědi na dotazy akcionářů.

Finanční ředitel Novák uvedl, že financování nového bloku JE Dukovany, tedy příslušné 100% dceřiné společnosti „JEDU II“ by mělo proběhnout formou půjčky od státu s nulovým úrokem (po dobu výstavby). U příp. ostatních bloků není způsob financování zatím dán.
K nákladům na konání valné hromady (letos cca 14 mil., loni cca 12 mil. ) se představenstvo na dotaz vyjádřilo, že koná s péčí řádného hospodáře. Valné hromady nezajišťuje sám ČEZ, ale peníze plynou do najatých 2 firem 

 

17:58 hod.

ČEZ vlastně zopakoval záměr investic do paroplynových elektráren, schopných v budoucnu příp. používat i vodík. Do roku 2030 plánuje vybudovat celkem 6 GW výrobních kapacit z obnovitelných zdrojů (z toho do konce roku 2025 1,5 GW). Vybudovat chce celkem 300 MW akumulačních zdrojů, vedle Orlíku (instalovaných reverzních turbín), hovoří především o bateriových úložištích. Celkové investice mají do roku 2030 činit cca 500 mld. .  

 

17:23 hod.

Na valné hromadě se akcionáři dostávají do křížku s představenstvem potažmo s vedením valné hromady. Akcionáři se bouří, že nedostávají odpovědi na položené otázky

 

17:12 hod.

Přestávka byla prodloužena a navíc dále "přetažena". Teprve nyní se začíná pokračovat v jednání, resp. v odpovědích na další dotazy akcionářů. Valná hromada tedy trvá již více než 8 hodin, zatím stále jen u bodu 1.

 

15:38 hod.

Vyhlášena další přestávka (do 16:20 hod.) z důvodu příprav odpovědí na další dotazy.

 

15:33 hod.

Odpovědi na dotazy k dividendám: Poté, co ČEZ přestal obesílat akcionáře se podíl akcionářů, kteří si do 5 měsíců od zahájení výplat dividendu nevyzvedli, zvýšil. V posledních letech se podíl nevyplacených dividend pohybuje v rozsahu 0,94-1,11 %. Objem nevyzvednutých dividend k 31.1.2023 činil 673 mil. , k letošnímu 31.5. pak 523 mil. .
V 15:05 hod. se do sálu vrátil D.Beneš...

 

14:43 hod.

Kauza těžby lithia na Cínovci: Vzhledem ke změně lokace závodu na zpracování rudy se posunuly termíny. Nová studie proveditelnosti má tak být hotova až v polovině roku 2025. Samotný závod by měl stát v roce 2027. Celková investice ČEZ dosud dosáhla 36 mil. EUR, když 29 mil. EUR byla prvotní koupě 51% podílu ve společnosti Geomet. Zbytek tvořila další investice do firmy, stejnou výši poskytl i druhý akcionář EMH.

 

14:34 hod.

Odpovědi managementu na některé dotazy: ČEZ loni meziročně zvýšil výdaje na právní služby ze 173,6 mil. na 208 mil. , když mu služby poskytlo 11 advokátních kanceláří. Náklady na pořádání valné hromady loni přesáhly 12,2 mil. , letos firma předpokládá přes 14,1 mil. . Do roku 2030 hodlá ČEZ investovat 500 mld. bez zahrnutí nových jaderných zdrojů, které by měl zafinancovat stát.
Šéf firmy Daniel Beneš v sále již opět chybí. 

 

14:20 hod.

V kontextu dotazů k windfall tax a odvodům z prodeje elektřiny management sdělil, že souběh obou daní neměl vliv na konečné loňské celkové zdanění. Tedy i pokud by platila jen windfall tax, ČEZ by na daních odvedl státu prakticky stejně. ČEZ na základě analýz nehodlá učinit právní kroky proti zmiňovanému loňskému zdanění

 

14:05 hod.

Teprve nyní začíná "odpolední" část valné hromady, když přestávka byla údajně kvůli přípravám odpovědí na dotazy akcionářů prodloužena. Do sálu se vrátil D.Beneš, chybí však celá dozorčí rada.


12:20 hod.

Po zodpovězení celé řady dotazů členy představenstva, byla do 13:20 hod. vyhlášena přestávka.

Zopakuje se loňský přístup D.Beneše k akcionářům? Od zhruba 11:30 hod. již opět není přítomen v sále…

 

11:10 hod.
Akcionář M. Šnobr mimo jiné žádá vysvětlení výhledu hospodaření ČEZ. To se totiž ze strany společnosti během pár měsíců výrazně mění. Dle Šnobra v návaznosti jen na futures kontrakty energií.
K tomu můžeme doplnit, že například na valné hromadě byl pro letošek prezentován zisk EBITDA 115-120 mld. (z květnové prezentace; oprava). Enormně byl však snížen dlouhodobý výhled. Pro rok 2030 ČEZ očekává zisk EBITDA jen 80-90 mld. , zatímco ještě před půl rokem 125-135 mld. .  


10:41 hod.
Po zprávách představenstva, dozorčí rady či výboru pro audit se přistupuje k jejich projednávání ze strany akcionářů. Tedy startují žádosti akcionářů o vysvětlení. V prvním kole jsou přihlášeni 4 akcionáři, dle všeho pro 2. kolo jich bude mnohem více.

 

9:35 hod.

D.Beneš zahájil prezentaci Zprávy představenstva k podnikatelské činnosti společnosti. Počet přítomných akcionářů v sále lze již odhadnout na dvě stovky.


9:23 hod.

Akcionář M.Šnobr podal, obdobně jako již např. loni, protest týkající se omezování prostoru pro vyjadřování akcionářů. Sklidil potlesk od akcionářů.

 

9:04 hod.

Akcionáře na VH přivítal šéf společnosti D.Beneš. Představil mj. přítomné členy představenstva a dozorčí rady.

Dle sdělení Beneše se k 9:01 hod. na valnou hromadu registrovalo 446 akcionářů s celkem 75,11 % akcií oprávněných hlasovat. V sále je však odhadem jen sotva osm desítek akcionářů, velké množství akcionářů je tak evidentně zastupováno.


8:45 hod.

Krátce před zahájením valné hromady se zdá být letos akcionářská účast podprůměrná. Přímo v sále je zatím jen přes dvě desítky akcionářů, kteří tak početně převyšují organizátory valné hromady. Vstup do jednacího sálu je však opět komplikovaný, resp. u každého akcionáře probíhá bezpečnostní kontrola. Musí projít bezpečnostním rámem a prohlídkou osobních věcí.

Akcionáře před kongresovým centrem „vítají“ studentští ekologičtí aktivisté.


Jiří Zendulka
V oblasti financí se pohybuje od dob kupónové privatizace, takže již 30 let. Pracoval na různých pozicích u obchodníků s cennými papíry, aby u nich následně zakotvil především jako analytik. Dlouhodobě své názory prezentuje ve sdělovacích prostředcích. Vyznavač tradičních hodnot kapitalismu, resp. naopak kritik většiny nestandardních zásahů do ekonomik ze strany vlád a centrálních bank.
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688