ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  13.06.2024 09:00:00

Nejvíce dřeva se v roce 2023 vytěžilo na jihu Čech

   V Jihočeském kraji bylo loni z alesněno a uměle obnoveno o 9,0 % méně hektarů půdy než v roce předchozím. Objem těžby dřeva se meziročně snížil o 17,6 %. Zpracovaná nahodilá těžba dřeva (bez kůry) tvořila 37,7% podíl z celkového množství vytěženého dřeva v kraji.

Jednoznačně největší část (14,2 %) z celkové výměry lesů ČR dlouhodobě zaujímají lesy Jihočeského kraje. Ke konci roku 2023 se na jihu Čech nacházely lesní pozemky na téměř 381,3 tis. ha. Podíl porostní půdy na lesních pozemcích kraje stoupl oproti předchozímu roku o 0,1 procentního bodu a dosáhl 97,5 %. Druhá a třetí největší část z rozlohy lesů Česka náleží krajům, kde lesní plocha mírně překročila hranici 11% podílu na rozloze lesů ČRPlzeňský kraj (309,3 tis. ha) a Středočeský kraj včetně hl. m. Prahy (305,6 tis. ha). Naopak nejméně lesů nalezneme na Pardubicku (135,0 tis. ha; 5,0% podíl na rozloze lesů ČR).

Lesy na území celého Česka ke konci roku 2023 zabíraly plochu o výměře 2 681,8 tis. ha, z toho porostní půda představovala 97,6 %. Výměra lesních pozemků ČR se meziročně zvýšila o 0,1 % (+1 392 ha), přičemž byl nárůst rozlohy lesů evidován ve všech krajích. Na jihu Čech se rozloha lesních pozemků zvýšila obdobně jako v ČR, došlo zde k nárůstu o 0,1 % (+259 ha).

Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa v Jihočeském kraji
Graf 1 Zalesňování a přirozená obnova lesa v Jihočeském kraji  

V roce 2023, stejně tak jako v předchozím roce, se na jihu Čech meziročně méně zalesňovalo. Ve sledovaném roce bylo v Jihočeském kraji zalesněno a obnoveno uměle meziročně o 9,0 % lesa méně (-373 ha), a oproti roku 2021, kdy plocha zalesnění činila rekordních 4 941 ha, dokonce o 23,8 % méně (-1 175 ha). Přesto byla plocha zalesnění a obnovy lesa i přes meziroční pokles poměrně vysoká (3 766 ha). Pokračovalo tak úsilí z předchozích čtyř let o zalesňování rozsáhlých holin, které převážně vznikaly po odtěžení dřeva na místech zasažených kalamitami. Jihočeský kraj se v mezikrajském srovnání podílel na zalesnění a umělé obnově lesa ČR 10,7 %, tento podíl byl čtvrtý nejvyšší. Nejvíce se zalesňovalo v Kraji Vysočina (22,8 %).

V jižních Čechách převažovala plocha nově osázená jehličnatými dřevinami nad vysazenými listnáči. Podíl jehličnanů na zalesnění kraje se meziročně zvýšil o 1,2 procentního bodu na 64,6 %, naproti tomu podíl listnatých dřevin se snížil na 35,4 %. Nejvíce byl vysazován smrk (1 555 ha), dub (523 ha), buk (401 ha) a borovice (348 ha).

Nová generace lesa vytvořená přirozenou obnovou vznikla na 1 322 ha půdy. Podíl kraje na přirozené obnově lesa ČR představoval nárůst o 3,5 procentního bodu na 13,8 %; a mezi kraji byl podíl druhý nejvyšší. Nejvíce plochy lesa se přirozenou cestou obnovilo v Kraji Vysočina (1 627 ha; 17,0% podíl na ČR).

V Česku bylo během roku 2023 zalesněno a obnoveno sadbou a síjí 35,2 tis. ha, tato plocha se meziročně snížila o 4,7 tis. ha (-11,9 %). Pokles výměry zalesňovaných a uměle obnovených lesních pozemků můžeme pozorovat ve většině krajů ČR; nejvýrazněji se snížila ve Středočes­kém kraji včetně hl. m. Prahy (-28,7 %). Naproti tomu pouze ve třech krajích se zalesnilo více lesních pozemků než v předchozím roce, a to na Plzeňsku (+6,2 %), Liberecku (+1,5 %) a Ústecku (+0,1 %). V Česku celkově p řevažovala plocha zalesňovaná jehličnatými dřevinami (52,7 %), častěji než listnáče byly jehličnany vysazovány celkem v sedmi krajích. Podíl jehlič­nanů na zalesnění jednotlivých krajů byl v roce 2023 nejvyšší na jihu Čech. Naopak ve zbývají­cích šesti krajích bylo preferováno zalesňování listnatými dřevinami, nejčastěji se listnáče podí­lely na zalesňování Moravskoslezského kraje (62,5 %).

Graf 2 Těžba dřeva v Jihočeském kraji
Graf 2 Těžba dřeva v Jihočeském kraji

Objem těžby dřeva v rámci celého Česka poklesl o 26,4 % (-6 617,3 tis. m 3) , souhrnně se zde vytěžilo 18 492,9 tis. m 3 dřeva bez kůry. Při bližším pohledu na jednotlivé kraje se nejvíce těžilo dřevo na jihu Čech, přestože se v roce 2023 o bjem těžby dřeva v Jihočeském kraji již potřetí v řadě za sebou snížil. Meziročně klesl o 17,6 % (-528,5 tis. m 3), celkem se vytěžilo 2 472,1 tis. m 3 dřeva bez kůry. Převážně se těžily jehličnaté dřeviny, jejich podíl na celkovém objemu těžby dřeva v kraji poklesl o 0,7 procentního bodu na 94,3 %. Podíl těžby listnatých dřevin, i když se meziročně navýšil, stále tvořil jen nepatrnou část (5,7 %) z celkového objemu vytěženého dřeva. Na jihu Čech převažovala těžba smrku (1 816,5 tis. m 3), dále se převážně těžila borovice (449,4 tis. m 3 ), buk (64,7 tis. m 3 ) a dub (22,3 tis. m 3 ). Jižní Čechy se podílely na celorepublikové těžbě dřeva 13,4 %. Druhý a třetí nejvyšší objem těžby dřeva bez kůry (11,8 %) zaznamenal Plzeňský kraj spolu s Krajem Vysočina.

Téměř ve všech krajích ČR se v roce 2023 meziročně těžilo méně. Avšak k nejvýraznějšímu snížení těžby dřeva došlo v Kraji Vysočina (-59,2 %), kde úbytek (-3 160,5 tis. m 3) představoval takřka polovinu celorepublikového meziročního poklesu objemu těžby dřeva bez kůry. Naproti tomu více oproti předchozímu období se těžilo celkem ve třech krajích, a to v Moravskoslezském kraji (+1,9 %), na Karlovarsku (+1,6 %) a na Zlínsku (+0,5 %).

Podíl zpracované nahodilé těžby dřeva (bez kůry) v Jihočeském kraji se v roce 2023 meziročně snížil o 26,0 procentního bodu a činil 37,7 % z celkové těžby kraje.

Jihočeský kraj vykázal meziroční úbytek množství zpracované nahodilé těžby o 51,3 % (-979,9 tis. m 3), celkem objem zpracované nahodilé těžby představoval 931,7 tis. m 3. Pokles objemu zpracované nahodilé těžby v rámci celého Česka činil 44,2 %. Jihočeský kraj dosáhl pátého nejvyššího podílu (8,4 %) na množství zpracované nahodilé těžby dřeva v ČR.

Graf 3 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva v Jihočeském kraji
Graf 3 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva v Jihočeském kraji

V Jihočeském kraji se v roce 2023, stejně tak jako v předchozím roce, nejčastěji získávalo dřevo v rámci nahodilé těžby v důsledku živelních příčin .  Na celkové zpracované nahodilé těžbě se těžba v důsledku živelních příčin podílela 47,5 %, meziročně se snížila o 50,8 %. Celkem se vytěžilo 442,9 tis. m3 dřeva bez kůry. Těžba v důsledku poškození hmyzem se meziročně snížila o 53,2 %. Ve sledovaném roce 2023 se tedy vytěžilo v důsledku poškození hmyzem 398,7 tis. m3 dřeva bez kůry a na celkové zpracované nahodilé těžbě kraje se tato těžba podílela 42,8 %.

Plocha, na které probíhaly prořezávky, čistky a plecí seče v mladých nedospělých porostech se na jihu Čech meziročně rozšířila o 12,8 % na 5 398 ha. Z probírek, prováděných jako výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech, se celkem vytěžilo 613,0 tis. m 3 dřeva bez kůry na ploše 8 790 ha. Těžba z probírek zaznamenala meziroční zvýšení produkce dřeva o 20,5 % (+104,2 tis. m 3 ). V roce 2023 bylo na jihu Čech ošetřeno chemicky a biologicky celkem 9,3 tis. ha lesní půdy, tedy o 29,7 % více (+2 122 ha) než v předchozím roce.

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Tab. Vybrané údaje o lesnictví v Jihočeském kraji

Celková suma náhrad obdržených od nájemců honiteb za škody způsobené zvěří, případně ohodnocení škod z vlastních honiteb způsobených zvěří, byla vlastníky jihočeských lesů vyčíslena celkem na 6 745 tis. Kč. Přestože se tato suma oproti předchozímu roku 2022 výrazně snížila, a to o 58,9 % (-9 651 tis. Kč), byla v porovnání s ostatními kraji ve sledovaném roce 2023 druhá nejvyšší. Na zvěří způsobených škodách v ČR se tak jižní Čechy podílely 14,3 %. Největší celková suma náhrad, případně ohodnocení škod, byla zaznamenána v Jihomoravském kraji. Se svými 7 026 tis. Kč se Jihomoravský kraj podílel na zvěří způsobených škodách v ČR 14,8 %. Škody způsobené zvěří na celém území Česka, případně ohodnocení škod z vlastních honiteb způsobených zvěří, byly souhrnně vyčísleny na 47 318 tis. Kč. Oproti předchozímu období celková suma náhrad, případně ohodnocení škod, poklesla v rámci celé ČR o 12,9 %.

Přílohy

 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688