Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  12.06.2024 20:19:00

Výsledky jednání vlády 12. června 2024 - Návrh zákona o podpoře bydlení, Leopard, vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

345. jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

I/ ?Ke schválení

1. Podklad pro předsedu vlády na neformální zasedání hlav států a předsedů vlád členských států EU dne 17. června 2024 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

8. Seznam strategických projektů Armády České republiky
čj. 443/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh dalšího postupu v projektu „Hlavní bojový tank – pořízení“
čj. 471/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů
čj. 309/24
Předkládají: ministři pro evropské záležitosti, financí a spravedlnosti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

1. Návrh zákona o podpoře bydlení
čj. 1067/23 – bod 15 schůze vlády 15. 5. 2024
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení
čj. 1068/23 – bod 16 schůze vlády 15. 5. 2024
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 281/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 405/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 308/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 253/24
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 13/24 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení věty druhé § 10 odst. 5 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, která zní: „Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu.“
čj. 433/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2025 se střednědobým výhledem na léta 2026 a 2027 a dlouhodobým výhledem do roku 2031
čj. 426/24
Předkládá: ministr pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Informace o výsledku prověření nemovitostí státu a stanovení dalšího postupu
čj. 428/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

29. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 425/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Finanční toky v Národním plánu obnovy
čj. 419/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
čj. 415/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
čj. 364/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
čj. 439/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 378/24
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády
čj. 449/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh na jmenování rektora Univerzity obrany
čj. 447/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. O souhlasu s poskytnutím čtyř peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2024
čj. 422/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR ve smyslu ustanovení § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2024
čj. 450/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2025
čj. 437/24
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
čj. 448/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Změna usnesení vlády ze dne 29. listopadu 2023 č. 922, o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2024 a ke střednědobému výhledu jeho financování na léta 2025 a 2026
čj. 440/24
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Senegalskou republikou o letecké dopravě
čj. 442/24
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh na uzavření Protokolu, kterým se mění a doplňuje Dohoda o ustavení Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV)
čj. 436/24
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Vyhodnocení V. etapy realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v minulosti zastavěných státem pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy
čj. 434/24
Předkládají: ministři financí a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2023
čj. 444/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o realizaci opatření souhrnných akčních plánů Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
čj. 446/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2024
čj. 451/24
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Návrh na jmenování hlavního hygienika České republiky
čj. 470/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva za rok 2023 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv
čj. 427/24
Předkládají: ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec

2. Zpráva o pracovní návštěvě ministra průmyslu a obchodu ve Spojených státech amerických a Kanadě ve dnech 28. dubna až 4. května 2024
čj. 429/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Zajištění bezpečnosti dodávek i v případě rychlého útlumu uhelných zdrojů
čj. 472/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výsledky firem - tržby, zisk

Pá 18:25 DE40 získává 1,3 % (XTB) Investice

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688