Vlada.cz (Vláda)
Z domova  |  12.06.2024 15:39:00

Tisková konference po zasedání Bezpečnostní rady státu, 10. června 2024

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady sátu. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já se vyjádřím k jedné věci, která už byla částečně medializována, a to je informace o tom, že policie zadržela pachatele neúspěšného žhářského útoku. Ty souvislosti ale, které se postupně rozkrývají, jsou vážné a je potřeba o nich veřejnost informovat.

Existuje zde podezření, že ten útok byl organizován a financován pravděpodobně z Ruska. Je to součást hybridní války, kterou proti nám vede Rusko, které se musíme bránit a kterou musíme zastavit. Rusko se opakovaně snaží rozsévat neklid, podkopávat důvěru občanů v náš stát. Máme s tím už zkušenosti, bohužel, není to první případ. Nechci se pouštět do nějakých detailů, ale připomenu všem zkušenost, kterou má Česká republika s útokem ve Vrběticích, za kterým prokazatelně stála ruská GRU.

V posledních týdnech se objevily informace ve více zemích Evropy, že ruské tajné služby mohou být zapojeny do sabotáží skutečně po celé Evropě, příklady jsou také veřejně diskutované – požáry ve Varšavě v květnu, kde polský premiér Tusk vyslovil podezření na zapojení ruských tajných služeb, žhářský útok na obchodní dům IKEA na Litvě a další případy. Ten pražský případ byl vyšetřován od čtvrtka, jak už jsem říkal, šlo nakonec o nezdařilý žhářský útok na autobusy pražského dopravního podniku. Pachatel byl zadržen, byl zadržen v sobotu a vše nasvědčuje organizaci i financování ze zahraničí. A na základě těch informací, které máme a které nám byly i potvrzeny na Bezpečnostní radě státu, je nejenom možné, ale i hodně pravděpodobné, že do tohoto případu je zapojeno Rusko.

Policie vše dále vyšetřuje. Byla přijata zpřísněná opatření. Včas byla přijata tato opatření, což je důležité, protože bezpečnost je naší prioritou a podle toho také my všichni postupujeme. Já bych chtěl říct zcela jasně a podtrhnout to, že v tomto konkrétním případě bezpečnostní instituce odvedly mimořádně dobrou a profesionální práci, chtěl bych jim za to poděkovat. A i to je důvod, proč se čeští občané mohou cítit bezpečně.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, nyní poprosím o slovo prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Víta Rakušana.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Hezký den, dámy a pánové, já plynule navážu na pana premiéra. Je potřeba říci, že Policie ČR pravidelně, soustavně vyhodnocuje spolu s dalšími bezpečnostními složkami našeho státu bezpečnostní situaci na území České republiky, a to včetně mezinárodních kontextů a případných potenciálních dopadů, které by daný kontext mohl mít i na našem území.

Mohli jsme vidět, že Policie ČR a celý bezpečnostní segment našeho státu umí pružně reagovat v rámci těch událostí, které se děly. Ať už je to agrese Ruska na Ukrajině, teroristický útok Hamásu na území Izraele, ale i sportovní události, jako je mistrovství světa v hokeji, EURO v Německu, olympiáda ve Francii. A už v té chvíli policie přijala taková opatření, která odpovídají tomu, že ta bezpečnostní situace může být komplikovanější než v těch předchozích měsících či letech.

Policie ČR se začala aktivně zabývat případem nezdařilého žhářského útoku na autobusy pražského dopravního podniku. A samozřejmě od počátku spolupracovala právě i se zpravodajským prostředím, protože v téhle chvíli v tom mezinárodním prostředí vidíme, že ruské tajné služby mohou stát za podobným typem útoků. Pan premiér už zmínil Varšavu. A samozřejmě od počátku bylo vedeno prozřetelně tímto způsobem i vyšetřování.

Je pravděpodobné, že takové typy útoků se mohou chystat napříč Evropou a je velmi pravděpodobné, podle informací, které jsme dostali, že Česká republika může být v daném případě i cílovou zemí, kdy jsme byli zvyklí na to, že ruské útoky byly převážně hybridní, že to byly útoky, které se koncentrovaly na IT infrastrukturu, na cíle v onlinovém prostoru, a nyní se dostáváme do fáze, kdy se toto může týkat i fyzických objektů.

Policie ČR s mým vědomím přijala už během sobotního večera ve vztahu k infrastruktuře a k místům s větším výskytem obyvatel, pardon, osob, občanů, zejména tedy na území hlavního města Prahy, bezpečností opatření. Mohli jsme vidět posílené policejní hlídky s lepší výbavou. Samozřejmě na pozadí se odehrávala celá řada dalších opatření. A samozřejmě celé ty dny byly věnovány i práci s pachatelem, se zadrženým, který byl samozřejmě vyslýchán a byly dávány nejrůznější informace do souvislostí, ještě jednou říkám, za blízké součinnosti s našimi službami. Takže náš bezpečnostní sektor zaprvé ukázal rychlou reakci, děkuji občanům České republiky, protože i díky jejich poznatkům byl pachatel velmi brzo dopaden. Úzkou součinnost a výměnu informací, ať už to v mezinárodním prostředí, nebo i u nás v České republice, což určitě vedlo k úspěšnosti celé té akce.

Daná osoba je eliminována, daná osoba je zadržena, čímž odpadá toto bezprostřední riziko a chtěl bych uklidnit občany České republiky, že v současné době nehrozí žádné akutní nebezpečí. Tato patření od začátku byla vnímána jako preventivní. Nicméně v kontextu toho, co se děje na mezinárodní scéně, tak je určitě na místě obezřetnost a případně hlášení nějakých podezřelých jevů, které by občané spatřili, zpozorovali, Policii ČR. Policii chci každopádně za práci, kterou předvedla, poděkovat.

Je potřeba si skutečně uvědomit, že ta situace, kdy se Rusko neštítí zasahovat i na území cizích států tímto způsobem, bohužel přestává být v Evropě výjimečnou. Česká republika je ve svých pozicích poměrně jasná, čitelná a není tedy vyloučené, že i my se můžeme stát cílem takových útoků.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, nyní poprosím policejního prezidenta Martina Vondráška.

Martin Vondrášek, policejní prezident Policie ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych provedl stručnou rekapitulaci celé události včetně komentáře k úkonům, které policie prováděla nejenom v souvislosti s trestním řízením, ale i v rámci preventivních opatření zejména na území hlavního města Prahy.

Je třeba připomenout, že ke žhářskému útoku došlo v noci ze středy a čtvrtek v objektu Dopravního podniku hlavního města Prahy, na Klíčově. Ve čtvrtek došlo k velice ofenzivní činnosti policistů, později zmíním, kterých útvarů – jako je ohledání místa činu, další procesní úkony, operativní šetření. I díky pomoci veřejnosti se podařilo nejprve zjistit fotografii pravděpodobného podezřelého. My jsme v pátek dopoledne požádali veřejnost o pomoc s pátráním. V sobotu ráno se podařilo podezřelého zadržet v Praze. V neděli odpoledne pod dozorem vrchního státního zástupce bylo zahájeno trestní stíhání. A konečně dnešního dne soud rozhodl o vzetí obviněného do vazby ze všech třech procesních důvodů, které zná trestní řád.

Jednalo se o dvaceti šestiletého cizince, který byl zadržen po pěti dnech pobytu na území České republiky, byl obviněn z trestného činu teroristický útok v prvním a třetím odstavci trestního zákoníku. Zákon za tento trestný čin, pakliže by byl shledán pravomocně vinným, hrozí trestní sazbou dvanáct až dvacet let odnětí svobody, nebo dokonce trestem výjimečným, tj. odnětím svobody na dvacet až třicet let, nebo doživotím.

Já bych chtěl při této příležitosti poděkovat zejména policistům 3. pražského obvodu a odboru extrémismu a terorismu pražské policie, kteří opravdu s přispěním veřejnosti byli velice ofenzivní, za mě rychlí a úspěšní. V té realizační fázi jsme spolupracovali se zpravodajskou komunitou. Nejvíce s Bezpečnostní informační službou. Svoji úlohu bezesporu plní Národní centrála proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě, která je kromě jiného věcně příslušným policejním orgánem, a v rámci mezinárodní spolupráce jsme využívali Národní kontaktní bod proti terorismu.

Na základě informací, které jsme získali v souvislosti s úkony v trestním řízení během soboty, jsme rozhodli o navýšení preventivních opatření na území hlavního města Prahy, protože jsme nemohli vyloučit další hrozby. Nicméně z dosavadního šetření Policie ČR a z informací od zpravodajských služeb nevyplývá, že by České republice aktuálně hrozilo jakékoli další konkrétní bezpečnostní riziko.

Pokud jde o opatření Policie ČR do budoucna, jenom připomínám, že od jara roku 2016 je v České republice vyhlášen první stupeň ohrožení České republiky terorismem. Vláda na základě informací od nás a zpravodajských služeb svým usnesením 288 ze 30. dubna letošního roku rozhodla o tom, že tato opatření mají být posílena a my tak samozřejmě činíme plošně na celém území České republiky, ať už jde o počet hlídek v blízkosti těch nejvýznamnějších měkkých cílů, balistickou ochranu, dlouhé zbraně, podstatně důkladnější analytiku, lepší akceschopnost, resp. rychlejší akceschopnost letecké služby, pyrotechnické služby a celou řadu dalších opatření. Děkuji vám za pozornost.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, nyní je prostor pro dotazy, tak Česká televize.

Dušan Šulc, Česká televize: Dobrý den, já mám dva dotazy. Jeden na pana ministra vnitra. Druhý na pana policejního prezidenta. Ten první na pana ministra je, zda tento konkrétní případ je v současnosti jediným, který byl prověřován, nebo je prověřován, s možnou účastí ruských tajných služeb, případně zda jsou nějaké další případy, které se buď prověřovaly nebo prověřují v tuto chvíli? A ten druhý na pana policejního prezidenta. Co se týče toho žhářského útoku, který byl nepovedený, jestli byste třeba mohl specifikovat, jestli byl zmařen policií, případně, zda tam došlo k nějakému útěku ze strany toho útočníka.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak já začnu tím prvním dotazem. Naše bezpečnostní komunita prověřuje celou řadu případů, ale abychom viděli tak jasnou vazbu, kterou vidíme v současnosti, a ta je po dnešním zasedání Bezpečnostní rady státu v podstatě nezpochybnitelná, tak takové informace já v současné době k dispozici nemám. Jak jsem říkal, uklidňujeme obyvatelstvo, pachatel je zadržen. V současné době bezprostřední riziko v žádném případě nehrozí.

Je potřeba si také uvědomit, a to bych ještě rád dodal, i ty trestní sazby, které pan policejní prezident zmínil. Je opravdu velmi důležité si uvědomit, že Česká republika se bude bránit a s lidmi, kteří na našem území budou mít v úmyslu spáchat jakýkoli typ podobného činu, bude prostě zacházeno v souladu s naším právním řádem a ten je vůči činům terorismu zásadně přísný. To je myslím taky celkem významná zpráva. Ale v současné době je to policejně řešený případ unikátní.

Martin Vondrášek, policejní prezident Policie ČR: Já budu reagovat na váš druhý dotaz, doufám, že mě pochopíte, vy víte, že trestní řád stanoví nějaká pravidla, kromě jiného, že trestní řízení je neveřejné, vy se mě ptáte na konkrétní skutkové okolnosti toho trestného činu. Já jediné, co k tomu mohu říci, je, že bych ocenil duchapřítomnou reakci personálu Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Já dodám jedinou větu. I díky práci našich zpravodajských služeb jsme schopni některým věcem preventivně zabránit.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz televize Nova.

Karel Rychlý, CNN Prima News: Dobrý den, já bych se zeptal zřejmě pana policejního prezidenta v tuhle chvíli, jestliže říkáte, a říkáte to všichni tři tedy, že v současné chvíli obyvatelstvu nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí, znamená to, že se nepodařilo prokázat, že by se tady na území České republiky ten dopadený podezřelý spojil s někým dalším, nebo případně, že by se měl spojit s někým dalším? Protože nehrozí nebezpečí, protože policie ho má pod zámkem, rozumím tomu tak správně, čtu to tak správně? Může se vyjádřit klidně i pan ministr i pan premiér.

Martin Vondrášek, policejní prezident Policie ČR: Tak já jediné, co k tomu mohu říct, že pokud jde o aktuální bezpečnostní situaci, o informace, kterými disponuje policie a zpravodajská komunita, tak my v tuto chvíli nevíme o dalších vazbách, které by znamenaly pro Českou republiku další bezpečností riziko. Více to komentovat nemohu.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já se k tomu vyjádřím jenom tím, že to, co řekl pan policejní prezident, tak je. Žádné další vazby zjištěny nebyly, ten pachatel je zadržen. Proto říkám, aktuální bezpečnostní riziko není. Obecně jsme ale tady popisovali situaci, která je pro celou Evropu nepříznivá, a to, že Rusko se nebojí tohoto typu útoku. Já jsem velmi rád, že jsme prokázali jako Česká republika velmi brzo, jak naznačil pan premiér, umíme takovým útkům a pokusům zaprvé i předcházet, zadruhé ve chvíli, kdy se někdo takový ocitne na našem území, tak dokážeme toho pachatele zadržet a vyslat tím jasný signál, že Česká republika není žádnou bezbrannou zemí.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz, nyní už tedy televize Nova.

Daniela Brychtová, televize Nova: Já jsem se chtěla jenom ještě doptat v reakci vlastně tady na ten případ byla zpřísněna ta bezpečnostní opatření, jestli ta situace bude nějak nadále pokračovat v tom zpřísněném režimu, jestli je nějaký termín do kdy, nebo případně, jak budeme dál postupovat?

Martin Vondrášek, policejní prezident Policie ČR: My, když jsme přijímali ta zvýšená bezpečností opatření v sobotu večer v hlavním městě Praze, tak jsme zdaleka ještě neměli veškeré informace z probíhajícího trestního řízení. My jsme toho názoru, že opatření, která zavedla vláda 30. dubna svým usnesením 288, které jsem tady citoval, tak jsou v tuto chvíli naprosto dostatečná.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pokud nejsou žádné další dotazy, tak poslední teda CNN Prima News.

Karel Rychlý, CNN Prima News: Já bych na pana předsedu, teď už tedy mimo ten bezpečností rámec, můžu? Nebo jestli máte chvíli a věnujete mi chvilku?

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já si myslím, že takhle tisková konference je výhradně k tomuto tématu, děkuji.

Lucie Ješátková, tisková mluvčí vlády: Tímto tiskovou konferenci končím, přejeme hezký den. Na shledanou.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688