Portál nehod (Portál nehod)
Auto Moto  |  10.06.2024 10:10:27

Olomoucký kraj nepatří v nehodovosti k nejhorším, ale i zde je prostor ke zlepšení. Známe slabá místa silničního provozu


 Přestože Olomoucký kraj se celkovým počtem nehod řadí ke středně rizikovým krajům, i zde se vyplatí zvýšená pozornost při řízení. Ročně se na území kraje stane téměř 5 tisíc nehod, přičemž zajímavé je i to, že vedle nejčastější příčiny, kterou je nesprávný způsob jízdy ze strany řidiče (55,5 %), je zde ve srovnání s ostatními kraji poměrně vysoký podíl nehod, které nejsou zaviněny řidičem (18,2 %). Ukazuje to na to, že v Olomouckém kraji hor, lesů a luk často dochází ke střetům jedoucích vozidel se zvěří, pro kterou je zdejší prostředí přirozeným místem k životu.

 K nejvíce nehodám v Olomouckém kraji dochází poměrně logicky v okrese a krajském městě Olomouc, na druhém místě se pak s velkým odstupem umístil okres Přerov, následovaný okresy Šumperk, Prostějov a Jeseník

 V rámci celé České republiky si Olomoucký kraj nevede nejhůř, ale ideální to rozhodně není. Při přepočtu počtu nehod na rozlohu za poslední dva roky je s 226 nehodami na 100 km2 na sedmém místě. Podobné je to při přepočtu na délku silniční sítě (6. místo v rámci ČR s 331 nehodami na 100 km za poslední dva roky). Nicméně při přepočtu na počet obyvatel je Olomoucký kraj již pátý nejhorší v rámci ČR, kdy 1884 nehod na 100 tisíc obyvatel za poslední dva roky jej umístilo za 4 nejrizikovější kraje: Ústecký, hlavní město Prahu, Liberecký a Středočeský kraj.

 Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice

 Největší podíl na příčinách dopravních nehod v Olomouckém kraji – 55,5 % – mají samotní řidiči, a to způsobem jízdy, jakým se pohybují na tamních komunikacích. Nicméně při bližším pohledu z hlediska konkrétních příčin absolutně nejvíce nehod nevznikne z viny řidiče vozidla. Je to právě dáno vysokým podílem nehod, kdy dochází ke střetům se zvěří v lučním či lesním prostředí kraje, a to zejména v okrese Přerov, kde podíl nehod nezaviněných řidičem dosahuje až 25,7 %. Další konkrétní příčiny nehod jsou již na straně řidiče (a to nesprávné otáčení nebo couvání 11,2 %), dále pak to, že se řidič plně nevěnoval řízení vozidla (11 %), nezvládl řízení vozidla (10,3 %) či jiný druh nesprávného způsobu jízdy (7,9 %).

 I když je podíl nehod nezaviněných řidičem v Olomouckém kraji poměrně vysoký, neznamená to, že není v silách řidičů s tím nic udělat: „Myslím si, že se s tím dá dělat spousta věcí. Především se dá řešit to, aby jezdili řidiči předpisově mezi obcemi i s přihlédnutím k tomu, že někde k nehodám se zvěří dochází. To je dost často. Jsou místa spojená s tím, že zvěř má někde v okolí silnice útočiště. Ať už je to nějaký porost, který zasahuje až k silnici, nebo je to nějaký vodní zdroj, kam migruje. A s tím se dá nějakým způsobem počítat a dá se to předvídat,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod. 


Počtem nehod dominuje Olomouc

 Měřeno celkovým počtem nehod v Olomouckém kraji podle dlouhodobého měření od roku 2010 do roku 2023 došlo k největšímu počtu karambolů poměrně logicky v okrese a v krajském městě Olomouc (celkem 29 043 nehod s podílem 41,73 % na celkovém počtu nehod v Olomouckém kraji za měřené období). Olomouc je přirozeným centrem kraje, jsou zde také univerzity a řada lidí sem dojíždí do zaměstnání nebo právě do škol a silný provoz je také na území samotného města – a to jak tranzitní, dojížďkový, tak i vnitroměstský – kombinovaný navíc s MHD v podobě tramvají. Další v pořadí je okres Přerov – nicméně s výrazným odstupem a s podílem na počtu nehod ve výši 18,96 % (celkem 13 197 nehod za měřené období). Následuje okres Šumperk (11 968 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 17,2 %), dále okres Prostějov (9 464 nehod za měřené období s podílem 13,6 %) a statistiky pak uzavírá okres Jeseník (5 921 nehod s podílem na celkovém počtu ve výši 8,51 %). 


Detaily týkající se počtu nehod v Olomouckém kraji za období let 20102023
 
 
Pramen: Portál nehod

 

Desítka lokalit v Olomouckém kraji s nejvyšší mírou rizika vzniku nehody, kde smutným rekordmanem je silnice II/446 (silnice druhé třídy, která vede z Olomouce k česko-polské hranici)

 V Olomouckém kraji bylo identifikováno deset nejrizikovějších míst na silnicích, která vykazují nejvyšší počet dopravních nehod a zranění za posledních pět let. Vysoce riziková je zejména silnice II/446, která se na různých místech zařadila mezi desítku nejrizikovějších míst hned čtyřikrát – 2x v Olomouci a 2x v okrese Šumperk

 Mezi nejrizikovější lokality patří úsek silnice II/446 u jezera v olomoucké městské čtvrti Chomoutov, kde došlo k 27 nehodám s 13 zraněními. Nejčastější příčinou těchto nehod byla nezaviněná chyba řidiče.

 Další rizikovou oblastí je úsek silnice I/44 u odbočky na Květín poblíž obce Libivá v okrese Šumperk. Tento úsek zaznamenal 27 nehod a 29 zranění. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

 Podobně nebezpečný je i úsek silnice II/446 u olomoucké městské čtvrti Chomoutov, kde došlo k 25 nehodám se 7 zraněními. Nejčastější příčinou byla opět nezaviněná chyba řidiče.

 Křižovatka ulic Družstevní a Olomoucká v Mohelnici, okres Šumperk, se rovněž řadí mezi rizikové lokality s 22 nehodami a 18 zraněními. Hlavní příčinou nehod na této křižovatce bylo nedání přednosti proti příkazu „Dej přednost v jízdě“.

 V okrese Přerov se mezi nejnebezpečnější místa zařadila okružní křižovatka ulic Tovární a Generála Štěpánka v Přerově, kde došlo k 21 nehodám s 10 zraněními, které byly způsobeny nezvládnutím řízení vozidla.

 Další rizikovou lokalitou je úsek silnice II/435 u obce Kožušany v okrese Olomouc. Tento úsek zaznamenal 17 nehod a 7 zranění. Příčinou těchto nehod byla opět nezaviněná chyba řidiče.

 Úsek silnice II/446 u obce Kopřivná v okrese Šumperk se rovněž řadí mezi nebezpečné lokality se 17 nehodami a 9 zraněními, jejichž příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

 Podobně nebezpečný je i úsek silnice II/446 u Šumperku, kde došlo k 13 nehodám s 9 zraněními, jejichž příčinou byla nezaviněná chyba řidiče.

 Úsek silnice II/150 u hřbitova v obci Mostkovice, okres Prostějov, zaznamenal 13 nehod a 14 zranění, jejichž příčinou bylo nedání přednosti proti příkazu „Dej přednost v jízdě“.

 Nakonec úsek silnice II/446 u obce Nový Malín v okrese Šumperk, kde došlo k 11 nehodám a 7 zraněním. Nejčastější příčinou nehod byla nezaviněná chyba řidiče.

 

V Olomouci proběhla regionální dopravní konference právě s cílem prevence dopravních nehod

 Právě zlepšení bezpečnosti na silnicích a upozornění na místa, kde se stává nejvíce nehod, se věnovala regionální dopravní konference, která se uskutečnila 28. května 2024 v Červeném kostele pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a primátora statutárního města Olomouc Miroslava Žbánka. Rozebíralo se na ní výše uvedených deset nejrizikovějších míst na cestách Olomouckého kraje, ale i případové studie dalších lokalit, které se už i díky těmto konferencím v minulosti podařilo lépe zabezpečit. Organizátory konference jsou společnosti RSE Project a DataFriends. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

 Datoví analytici Portálu nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIP, Policie ČR a RSE Project. „Cílem konference v Pardubicích bylo nabídnout široké veřejnosti ucelený empiricky doložený pohled na nehodová místa v  regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, a dodává: „Některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování. Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat na řidiče.“

 

Portál nehod

 Cílem Portálu nehod – www.portalnehod.cz – je přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento portál přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích.

Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, na které si lze naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která se na ní nacházejí. Kromě toho je možné si na portálu zobrazit videa ze zásahů na nehodových místech. A právě na tato riziková místa upozorňuje i navigace Mapy.cz.

Portál nehod vznikl za podpory fondu zábrany škod a úzké spolupráce s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP). Autorem projektu je společnost DataFriends, která portál i provozuje.

Portál nehod

Cílem Portálu nehod – www.portalnehod.cz – je přispět k posílení bezpečnosti silničního provozu a k prevenci dopravních nehod. Tento portál přináší užitečné informace jak pro širokou veřejnost, tak pro novináře či zástupce samosprávy a další, kdo se zabývají prevencí nehodovosti na českých silnicích. Nejvýraznějším prvkem portálu je interaktivní mapa rizikových míst, na které si lze naplánovat trasu cesty a zobrazit si riziková místa, která se na ní nacházejí. Kromě toho je možné si na portálu zobrazit videa ze zásahů na nehodových místech.

Více informací na: www.portalnehod.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688