mpo.cz (MPO)
Dotace  |  13.05.2024 01:00:00

Vyhlášení III. Výzvy Digitální vysokokapacitní sítě

 
Publikováno:
13.5.2024
Autor:
Oddělení realizace projektů NPO 71510

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje III. Výzvu Digitální vysokokapacitní sítě - Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově z Národního plánu obnovy.


Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G a následně ve spolupráci s držiteli práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 a/nebo 3600 MHz (dále jen „kmitočtových pásmech určených pro zajišťování sítí a poskytování služeb ve standardu 5G“) zajistit pokrytí investičně náročných lokalit na venkově signálem 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb 5G koncovým zákazníkům. Jedná se o venkovské lokality, kde z důvodu předpokládané nízké ziskovosti a řídkého osídlení selhávají tržní mechanismy.

Aktualizováno dne 13.05.2024

Příručka pro podání monitorovacích zpráv v IS KP14+ (ZoR, ZZoR, ZoU, ZZoU):

 Příručka pro ZoR a ZoU - verze 1 [pdf, 1897 kB]

Příručka pro podání žádosti o platbu v IS KP14+ popis obecných způsobilých výdajů a jejich vykazování:

 Příručka pro ŽoP + ZV - verze 1 [pdf, 1 kB]

Aktualizováno dne 25.03.2024

Vážení žadatelé, informujeme Vás o aktualizaci příloh č. 17 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Vzor) a č. 07 - Pokyny pro vytvoření velkoobchodní nabídky ke dni 25.03.2024 z důvodu aktualizace Nařízení (EU) č. 651/2014, o blokových výjimkách (GBER), kterým se upravuje doba udržitelnosti projektu na 10 let místo původních 7.

Aktualizováno dne 21. 12. 2023

Zápis z jednání 1. Výběrové komise u Výzvy Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově, z komponenty 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě NPO, č. 31_23_078

Ve dnech 11. a 12. prosince 2023 zasedala 1. Výběrová komise pro Výzvu Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově, z komponenty 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě NPO.

Komise projednala celkem 87 projektů s výsledkem 11 podpořených projektů v plné výši bez krácení - v celkové částce 73 033 484, 59 , 18 projektů bylo navrženo k podpoře s krácením a 58 projektů bylo vyhodnoceno jako nedoporučené k financování.

Přiložené soubory (na konci stránky):

  • Statut a jednací řád výběrové komise
  • Prohlášení o nepodjatosti člena výběrové komise
  • Zápisy z jednání výběrové komise 11. a 12.prosince 2023

Aktualizováno dne 24. 7. 2023

V této výzvě je potřeba, aby pole Veřejná podpora bylo vždy zaškrtnuté (pokud vyjde nadlimitní podpora(dotace) bude se řešit v Rozhodnutí o Poskytnutí Dotace - RoPD).

Aktualizováno dne 21. 7. 2023

V systému pro příjem žádostí ISKP14+ je nastavena fixně míra podpory 94 % což není zcela v souladu s Čl. 5.2 Výzvy, nejsou tedy automaticky kontrolovány max. limity dotace dle počtu pokrývaných intervenčních oblastí.

V souladu s pravidly Výzvy je však zcela nezbytné, aby žádost i všechny její přílohy byly v souladu, tzn. Celkové způsobilé výdaje musí být všude uvedeny shodně.

Řídící orgán proto žadatele upozorňuje na skutečnost, že výsledná míra veřejné podpory a absolutní výše dotace může být u jednotlivých projektů upravena tak, aby splňovala podmínky Čl. 5.2 Výzvy.

Aktualizováno dne 19. 7. 2023

S ohledem na množící se dotazy ohledně zastupování formou plné moci připravil poskytovatel dotace formulář plné moci, kterou můžete použít pro Váš projekt.

Aby plná moc mohla být použita pro zajištění role signatáře v systému ISK14+ musí být v následující formě:

  1. Ručně podepsaná (v případě více statutárních zástupců musí být podepsáno v souladu s tím, co má společnost uvedena v obchodním rejstříku), úředně ověřená a převedena formou autorizované konverze z listinné podoby do elektronické podoby (formát PDF/A).

nebo

  1. Podepsat s použitím elektronického podpisu (v případě více statutárních zástupců musí být podepsáno v souladu s tím, co má společnost uvedena v obchodním rejstříku), a uložit ve formátu PDF/A (aby podpis byl ověřitelný).

 

Upozorňujeme, že za daný projekt je vždy zodpovědný signatář.

Zároveň považujeme za nutné upozornit všechny žadatele na následující. Striktně doporučujeme, aby minimálně jeden zástupce podniku, který jako žadatel podává projektovou žádost byl v systému MS2014+ zaregistrován. Příjemce a poskytovatel dotace budou ke komunikaci využívat přednostně informační systém MS2014+ po celou dobu životnosti projektu (podání žádosti, realizace projektu, doba udržitelnosti). Příjemce je povinen pravidelně kontrolovat stav svého účtu v informačním systému. Příjemce může být ze strany poskytovatele dotace prostřednictvím informačního systému např. vyzván k doložení dokumentů, objasnění podaných žádostí o změnu, dopracování či doplnění podaných zpráv apod. Pokud ze strany příjemce nebude nikdo registrován v systému, nemůže splnit podmínky rozhodnutí a zajistit plynulou a pravidelnou komunikaci s řídícím orgánem.

Aktualizováno dne 27. 6. 2023

Z důvodu implementace III. Výzvy 1.3. Digitální vysokokapacitní sítě, Investice č.3 Podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově, do monitorovacího systému evropských fondů MS2014+, se mění dokumentace Výzvy v bodech, které odkazovaly na komunikaci mezi Žadatelem o podporu/Příjemcem podpory a Poskytovatelem podpory přes datové schránky (týká se pouze plné žádosti o podporu) a dále se upřesňují některé požadavky, které vyplývají z jednotlivých dokumentů.

Z důvodu pevného nastavení příjmu žádostí o podporu v monitorovacím systému evropských fondů MS2014+ se posouvá termín pro ukončení příjmu plných žádostí o podporu do 28. 7. 2023. Doporučujeme však žadatelům, aby žádosti předkládali do původního termínu, tj. do 17. 7. 2023, aby poskytovatel mohl co nejrychleji provádět hodnocené žádostí.

Číslo Výzvy v monitorovacím systému evropských fondů MS2014+ je 31_23_078

Aktualizováno dne 26.5.2023:

Ve Výzvě posunut termín do kdy lze podávat žádosti. Pozměněný model hodnocení podle výzvy koridory B (Příloha 2). Dále upozorňujeme, že pracujeme na převedení výzvy do systému MS2014+ tak, aby žádosti byly podávány už v tomto systému.

Aktualizováno dne 5.5.2023:

Vzhledem k častým dotazům k III Výzvě Digitální vysokokapacitní sítě - Rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných místech na venkově bude Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádat informační seminář pro uchazeče, a to dne 18. 5. 2023 od 10.00 v budově Na Františku 32, Praha 1 (místnost 215). V případě účasti se registrujte na 5G-venkov@mpo.cz do 17. 5. 2023. Upozorňujeme, že průběh semináře bude nahráván.

Aktualizováno dne 22.3.2023:

Doporučení pro žadatele o dotaci, kteří plánují podat v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace dva a více projektů:

S ohledem na množící se dotazy, které se týkají struktury žádosti o poskytnutí dotace v případě, že žádost bude obsahovat více projektů, upozorňuje řídící orgán, že tato skutečnost může ovlivnit nejen vlastní proces hodnocení žádostí o poskytnutí dotace, ale také proces vyplácení dotace prostřednictvím žádostí o platbu a také proces kontrol, zejména veřejnosprávní kontrolu.

V případě, že v jedné žádosti o poskytnutí dotace bude uvedeno více projektů, je vhodné tyto přehledně uvést v tabulce, kterou lze přiložit jako samostatnou volitelnou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace. Jednotlivé projekty v jedné žádosti musí být srozumitelně a jednoznačně identifikovány včetně příloh, což povede k snížení rizika vzniku nejasností při hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, a stejně tak v případě následných žádostí o platbu.

Prováděcí předpisy pro poskytování podpory z Národního plánu obnovy vyžadují následující:

  1. V případě hodnotícího procesu nemůže být tento hodnotící proces ukončen, pokud nejsou vyhodnoceny všechny projekty v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace. Zamítnutí realizace jednoho nebo více projektů v rámci jedné žádosti o poskytnutí dotace ze strany ŘO může znamenat riziko prodloužení hodnotícího procesu.
  2. V případě vlastního čerpání dotace prostřednictvím žádosti o platbu nelze podat žádost o platbu pro projekt samostatně, ale vždy pro všechny projekty uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, resp. dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proto nelze podat žádost o platbu dříve, než bude ukončena realizace všech projektů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zároveň dosaženo cílových hodnot indikátorů povinných k naplnění a účel dotace dle rozhodnutí byl naplněn. Pokud nastane skutečnost, kdy jeden nebo více projektů v rámci jednoho Rozhodnutí nebude realizováno v souladu s podmínkami Rozhodnutí, bude nutno tuto skutečnost řešit prostřednictvím změnového řízení a teprve následně podat žádost o platbu. Příjemcům proto doporučujeme plánovat cash-flow s ohledem na realizaci všech projektů schválených v Rozhodnutí.

Z pohledu kontrolní činnosti je nutno upozornit na skutečnost, že případná kontrola je prováděna vždy ve vazbě na příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nikoliv na jeden konkrétní realizovaný projekt. V případě potenciální kontroly tak budou kontrolovány všechny projekty v rámci jednoho Rozhodnutí.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688