38
ROZHODNUTÍ
prezidenta republiky
ze dne 26. ledna 2024
Podle čl. 63 odst. 2 Ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o zavedení všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu vydaného v Úředním listu L 278 dne 8. 10. 1976 a rozhodnutím Rady EU č. 78/639 ze dne 25. 7. 1978
vyhlašuji volby
do Evropského parlamentu a stanovím dny jejich konání na pátek 7. června 2024 a sobotu 8. června 2024.
Prezident republiky:
Pavel v. r.
Předseda vlády:
Fiala v. r.