MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Státní rozpočet  |  10.04.2024 00:00:00

Predikce příjmů veřejných rozpočtů (duben 2024)

 

Dokument na jednání Výboru pro rozpočtové prognózy dne 16. dubna 2024.

 


Podklad pro Výbor pro rozpočtové prognózy

16. DUBNA 2024

POJISTNÉ

Predikce příspěvků na sociální zabezpečení, v akruální metodice ESA 2010

Příspěvky na sociální zabezpečení

Příspěvky na soc. zabezpečení (determinanty)

§ skutečnost v roce 2023 (hotovostní i akruální)

§ růst objemu mezd a platů

§ valorizace plateb za státní pojištěnce dle predikce inflace a růstu mezd

§ diskreční změny

Sociální pojištění

    2022  2023  2024  2025  2026  2027 
    Skutečnost Skutečnost Predikce Predikce Výhled Výhled
Základna mld.

657,3

708,5

756,6

817,8

859,9

903,5

  růst v % 6,8  5,5  4,7  4,6 
Diskreční opatření a jiné vlivy mld.     18,9  3,5  3,9  0,0 
Zavedení nemocenského pojištění ve výši 0,6%       12,3  1,1  0,6   
Zvýšení odvodů OSVČ mld.     4,5  3,0  3,0   
Zastropování úlev z odvodů pro DPP       2,0       
Ostatní mld.     0,1  -0,6  0,3   
Celkem mld.

657,3

708,5

775,5

821,4

863,8

903,5

  růst v %   7,8  9,5  5,9  5,2  4,6 

Zdravotní pojištění

bez plateb za státní pojištěnce

    2022  2023  2024  2025  2026  2027 
    Skutečnost Skutečnost Predikce Predikce Výhled Výhled
Základna mld.

297,6

322,0

343,8

363,8

380,6

398,3

  růst v % 6,8  5,5  4,7  4,6 
Diskreční opatření a jiné vlivy mld.     1,1  -0,2  0,2  0,0 
Zastropování úlev z odvodů pro DPP mld.     1,0       
Ostatní mld.     0,1  -0,2  0,2   
Celkem mld.

297,6

322,0

345,0

363,6

380,8

398,3

  růst v %   8,0  7,1  5,4  4,7  4,6 

Sociální a zdravotní pojištění

Sociální pojištění (ESA 2010) Zdravotní pojištění (ESA 2010) růst v % růst v %

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Predikce daňových příjmů v akruální metodice ESA 2010, úroveň veřejných rozpočtůDPFO placená plátci

  2022 Skutečnost 2023 Predikce 2024 Predikce 2025 Predikce 2026 Výhled 2027 Výhled
Základna s přičteným daň. zvýhodněním na děti mld.

200,1

212,2

228,9

249,1

262,9

277,8

Základna bez daň. zvýhodnění na děti mld. růst v %

166,4 10,9

178,5 15,7

195,2 9,4

215,5 7,7

229,2 6,6

244,1 6,4

Diskreční opatření mld.

-12,1

0,0  4,7  -0,4  0,2  0,0 
zvýšení slevy na poplatníka mld. -11,8           
posun prahu pro další pásmo progrese ze 4 na 3násobek průměrné mzdy mld.     2,0       
omezení slevy na manžela/ku mld.     1,3       
zrušení slevy na dani za umístění dítěte mld.     0,9       
ostatní: zejména zvýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů včetně rozšíření; změna v dodaňování nízkoemisních vozidel; dlouhodobý investiční produkt (osvobození příspěvků zaměstnavatelů, sjednocení limitu pro odpočet penz. a život. poj., omezení osvob. nepeněžních benefitů zaměstnancům, zrušení odpočtu za členské příspěvky odbor. org., slevy na studenta, změna v dodanění bezemisních vozidel poskytnutých zaměstnancům mld. -0,3  0,0  0,5  -0,4  0,2   
Celkem bez daň. zvýhodnění na děti mld. růst v %

154,3 2,8

178,5 15,7

200,0 12,0

215,1 7,5

229,4 6,7

244,1 6,4

Celkem s přičteným daň.8 zvýhodněním na děti mld.

188,0

212,2

233,7

248,7

263,1

277,8


DPFO placená poplatníky

  2022 Skutečnost 2023 Predikce 2024 Predikce 2025 Predikce 2026 Výhled 2027 Výhled
Základna s přičteným daň. zvýhodněním na děti mld. 23,0  23,8  23,7  27,7  28,4  29,1 
Základna bez daň. zvýhodnění na děti mld. růst v % 14,6 23,9  15,4 10,0  15,3 2,2  19,2 3,0  20,0 3,0  20,7 3,0 
Diskreční opatření mld. -0,6  -0,4  3,4  0,2  0,1  0,0 
zvýšení slevy na poplatníka mld. -0,5           
zavedení paušálního režimu vč. rozšíření na 2 mil. mld. -0,1  -0,4         
posun prahu pro další pásmo progrese ze 4 na 3-násobek průměrné mzdy mld.     0,7       
omezení slevy na manžela/ku mld.     1,0       
zrušení slevy na dani za umístění dítěte mld.     0,7       
ostatní: zejména zvýšení limitů pro uplat. odpočtů darů vč. rozšíření, úprava limitů pro osvob. příjmů z prodeje nem. věcí, sjednocení limitu pro odpočet penz. a život. poj., snížení limitu pro osvob. příjmů z tombol a haz. her, omezení osvob. příjmů z prodeje cenných papírů a podílů, agregace některých selektivních výjimek, odpočtu za členské příspěvky odb. org., slevy na studenta, odpočtu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání mld.     1,1  0,2  0,1   
Celkem bez daň. zvýhodnění na děti mld. růst v % 14,0 18,8  15,0 7,1  18,7 24,9  19,4 4,1  20,1 3,5  20,7 3,0 
9 Celkem s přičteným daň. zvýhodněním na děti mld. 22,4  23,4  27,1  27,9  28,5  29,1 

DPFO vybíraná srážkou

    2022  2023  2024  2025  2026  2027 
    Skutečnost Skutečnost Predikce Predikce Výhled Výhled
Celkem mld. 33,0  44,1  38,7  35,0  35,3  35,8 
  růst v % 32,0  33,8  -12,2  -9,5  0,8  1,4 
Diskreční opatření mld. -0,3  -0,9  -0,4  0,0  0,0  0,0 
změna zdanění příspěvků zaměstnavatele v případě jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění mld.     -0,4       
osvobození výnosů ze státních dluhopisů, snížení limitu pro osvobození příjmů z tombol a hazardních her mld. -0,3  -0,9  0,0       


Daň z příjmů právnických osob

včetně daně z neočekávaných zisků

    2022  2023  2024  2025  2026  2027 
    Skutečnost Predikce Predikce Predikce Výhled Výhled
Základna mld.

283,0

328,8

300,4

319,9

322,1

345,2

  růst v % 27,9  20,0  -8,2  -1,0  0,3  7,5 
Diskreční opatření mld. -9,0  -1,5  22,5  1,3  -0,9  0,1 
úprava rezerv pojišťoven mld. -5,3           
mimořádné odpisy vybraného majetku mld. -0,6  1,0  3,4  1,9  -1,1  -1,1 
zvýšení limitu pro odpisování dlouhodobého majetku mld. 1,6           
osvobození výnosů ze státních dluhopisů mld. -4,5  -2,5  -2,9  -1,3  -1,3   
zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob o 2 p.b. mld.     22,0  0,7  1,3  1,0 
ostatní: zvýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů včetně rozšíření, pozitivní dopad zrušení DNNV, zavedení stravenkového paušálu, změna v odepisování dobíjecích stanic, zdanění nadlimitního stravování, omezení daňové výhodnosti při nákupu osobních automobilů, zrušení daňové uznatelnosti alkoholických nápojů, dočasné zavedení mimořádných odpisů pro bezemisní vozidla mld. -0,2    0,0  -0,1  0,2  0,2 
Celkem mld.

274,0

327,3

322,9

321,1

321,3

345,3

  růst v % 23,8  19,5  -1,3  -0,6  0,0  7,5 

Daň z přidané hodnoty

    2022  2023  2024  2025  2026  2027 
    Skutečnost Skutečnost Predikce Predikce Výhled Výhled
Základna mld.

535,7

575,0

600,3

630,8

658,9

681,5

  růst v % 15,6  7,1  4,8  5,7  4,4  3,4 
Diskreční opatření a jiné vlivy mld. 1,2  -2,3  -3,7  0,4  0,0  0,0 
vyšší prodej nových bytů v roce 2021 mld. -3,0           
dodatečný dopad nížení sazby DPH u vybraných služeb, snížení sazby na ubytování, na sport. a kult. akce a lyžařské vleky mld. -2,8           
prominutí DPH: na vakcíny a testy COVID do konce roku 2022, na respirátory, na elektřinu a plyn (listopad a prosinec r. 2021) mld. 7,0  0,7         
změna režimu u veřejnoprávních médií mld.       0,4     
zvýšení limitu pro registraci DPH na 2 mil. mld.   -3,0         
revize snížených pásem DPH (změna sazeb 10 % a 15 % na 12 %) mld.     -3,7       
Celkem mld.

536,9

572,7

596,6

631,2

658,9

681,5

  růst v % 15,8  6,7  4,2  5,8  4,4  3,4 

Spotřební daně (1)

    2022  2023  2024  2025  2026  2027 
    Skutečnost Skutečnost Predikce Predikce Výhled Výhled
Spotřební daň z minerálních olejů mld. 78,1  82,9  88,3  88,7  88,7  88,7 
  růst v % -6,1  6,1  6,5  0,4  0,0  0,0 
Diskreční opatření mld. -6,7  1,1  5,7  0,0  0,0  0,0 
dočasné snížení spotřební daně na benzín a naftu (do září 2022) mld. -4,2  4,2         
dočasné snížení spotřební daně na naftu (říjen 2022 až červenec 2023) mld. -2,5  -3,1  5,6       
normativy, zdanění leteckého benzínu, mineralogie, metalurgie mld.     0,1       
Spotřební daň z tabákových výrobků mld. 58,3  52,8  56,2  58,6  60,8  63,0 
  růst v % -1,5  -9,4  6,4  4,2  3,8  3,8 
Diskreční opatření mld. 2,5  2,4  3,4  2,3  2,2  2,3 
zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků - tříletý plán 2021-2023 mld. 2,5  2,4         
čtyřletý plán cigarety, tabák, doutníky, čtyřletý plán zvyšování min. sazby daně na cigarety, čtyřletý plán zahřívané tabákové výrobky, zdanění e-liquidů a nikotinových sáčků, zdanění tabáku do vodních dýmek mld.     3,4  2,3  2,2  2,3 

Spotřební daně (2)

    2022  2023  2024  2025  2026  2027 
    Skutečnost Skutečnost Predikce Predikce Výhled Výhled
Ostatní spotřební daně - celkem mld. 22,3  22,5  23,9  24,4  24,4  24,5 
  růst v % 15,6  1,0  6,1  2,2  0,1  0,1 
Diskreční opatření mld. 3,0  0,9  1,7  0,5  0,0  0,0 
zvýšení sazeb odvodu za elektřinu ze slunečního záření mld. 3,0           
spotřební daň z lihu - tříletý plán navyšování, daň z elektřiny, daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv - zrušení osvobození metalurgie, mineralogie mld.   0,9  1,7  0,5     
Celkem spotřební daně - diskreční opatření mld. -1,2  4,4  10,8  2,8  2,2  2,3 
Celkem spotřební daně mld.

158,7

158,3

168,4

171,6

173,9

176,2

  růst v % -1,8  -0,3  6,4  1,9  1,3  1,3 

Ostatní daně a poplatky na úrovni SR

    2022  2023  2024  2025  2026  2027 
    Skutečnost Skutečnost Predikce Predikce Výhled Výhled
Celkem mld. 14,6  16,5  21,4  24,0  25,5  24,2 
  růst v % 30,7  13,3  29,1  12,4  6,3  -5,3 
Diskreční opatření mld. 0,2  -0,2  4,0  2,5  0,7  -2,2 
rejstřík vyloučených osob (daň z hazardních her) mld. 0,2  -0,2  -0,3  -0,2     
daň z hazardních her - úpravy zdanění hazardních her mld.     4,3  2,7  0,7  -0,7 
novela zákona o hazardních hrách mld.           -1,5 

SHRNUTÍ PROGNÓZ

Prognózy v akruální metodice ESA 2010 a v metodice hotovostní, úroveň veřejných rozpočtů

Predikce fiskálních příjmů ČR (metodika ESA 2010)

  Jednotka

2022

2023

2024

2025

2026

2027

    Skutečnost Odhad Predikce Predikce Výhled Výhled
Daň z příjmu fyzických osob mld. 243,3  279,6  299,5  311,6  326,9  342,8 
Daň z příjmu právnických osob včetně daně z neočekávaných zisků a bez DPPO placené obcemi a kraji mld. 274,0  327,3  322,9  321,1  321,3  345,3 
Daň z přidané hodnoty mld. 536,9  572,7  596,6  631,2  658,9  681,5 
Spotřební daň z minerálních olejů mld. 78,1  82,9  88,3  88,7  88,7  88,7 
Spotřební daň z tabákových výrobků mld. 58,3  52,8  56,2  58,6  60,8  63,0 
Ostatní spotřební daně mld. 22,3  22,5  23,9  24,4  24,4  24,5 
Odvod z nadměrných příjmů mld. 1,3  17,2   
Dorovnávací daně – minimální zdanění velkých skupin podniků mld. 1,0  2,0  2,0   
Majetkové a silniční daně mld. 1,1  1,0  1,2  1,2  1,2  1,3 
Pojistné na sociální pojištění mld. 657,3  708,5  775,5  821,4  863,8  903,5 
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (bez státního pojištěnce) mld. 297,6  322,0  345,0  363,6  380,8  398,3 
Státní pojištěnec mld. 129,4  138,7  152,3  155,9  159,3  162,3 
Ostatní daně a poplatky mld. 14,6  16,5  21,4  24,0  25,5  24,2 

Predikce fiskálních příjmů ČR (hotovostní metodika)

  Jednotka

2022

2023

2024

2025

2026

2027

    Skutečnost Skutečnost Predikce Predikce Výhled Výhled
Daň z příjmu fyzických osob mld. 195,5  235,3  250,1  267,4  282,4  298,1 
Daň z příjmu právnických osob včetně daně z neočekávaných zisků a bez DPPO placené obcemi a kraji mld. 235,3  352,4  330,8  330,4  325,4  332,9 
Daň z přidané hodnoty mld. 536,2  567,2  595,0  629,4  657,2  679,9 
Spotřební daň z minerálních olejů mld. 78,9  81,3  88,3  88,7  88,7  88,7 
Spotřební daň z tabákových výrobků mld. 59,4  53,1  55,6  58,1  60,3  62,6 
Ostatní spotřební daně mld. 22,4  21,2  23,0  23,9  24,6  24,8 
Odvod z nadměrných příjmů mld. 0,0  18,5   
Dorovnávací daně – minimální zdanění velkých skupin podniků mld. 0,0  1,0  2,0  2,0 
Majetkové a silniční daně mld. 1,8  0,5  1,2  1,2  1,2  1,3 
Pojistné na sociální pojištění mld. 637,7  689,3  753,1  801,2  843,1  881,0 
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (bez státního pojištěnce) mld. 298,4  323,2  345,3  363,4  380,6  398,1 
Státní pojištěnec mld. 129,4  138,7  152,3  155,9  159,3  162,3 
Ostatní daně a poplatky mld. 15,8  16,5  21,4  23,9  25,5  24,2 Děkuji za pozornost

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Státní rozpočet:

02.05.2024  Pomalejší růst příjmů zrychluje růst deficitu rozpočtu Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
30.04.2024  Změna rozpočtového určení daní pro kraje míří k poslancům pardubickykraj.cz (Pardubický kraj)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688