mpsv.cz (MPSV)
Dávky a příspěvky  |  09.04.2024 10:40:00

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2024 celkem 288 623 uchazečů o zaměstnání, o 7 484 méně než v únoru a o 15 145 více než v březnu 2023

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2024 celkem 288 623 uchazečů o zaměstnání, o 7 484 méně než v únoru a o 15 145 více než v březnu 2023. Podíl nezaměstnaných osob tak ke konci března činil 3,9 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v celé Evropské unii.

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v březnu o 19 963 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst.

Více v tiskové zprávě:📍https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradne-teple-pocasi-tlaci-nezamestnanost-dolu-je-nejnizsi-v-eu-vyrazne-roste-pocet-rekvalifikaci

Mimořádně teplé počasí tlačí nezaměstnanost dolů, je nejnižší v EU. Výrazně roste počet rekvalifikací

Úřad práce České republiky evidoval k 31. 3. 2024 celkem 288 623 uchazečů o zaměstnání, o 7 484 méně než v únoru a o 15 145 více než v březnu 2023. Podíl nezaměstnaných osob tak ke konci března činil 3,9 %, meziměsíčně poklesl o 0,1 procentního bodu a v meziročním srovnání s březnem 2023 byl vyšší o 0,2 proc. bodu. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v celé Evropské unii. Nezaměstnanost proti únoru klesla ve všech 14 krajích a v 68 z 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v březnu o 19 963 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Úřad práce umí najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí - v březnu takto pomohl 26 382 lidem, což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni. Proti loňsku o polovinu vzrostl i počet rekvalifikací.

V březnu 2024 se z hlediska podílu nezaměstnaných osob již výrazně projevil začátek sezónních prací. Tento každoroční trend byl v tomto roce dále posílen neobvykle teplým březnovým počasím. Pozitivní trend se projevil jak na straně příchodů nových uchazečů o zaměstnání do evidence nezaměstnaných, tak na straně odchodů. Významným faktorem poklesu podílu nezaměstnanosti bylo opětovné započetí výkonu živností přerušených na období zimy. Tyto odchody mohou v jednotlivých okresech představovat i celou pětinu všech ukončených evidencí. Počet volných pracovních míst, které v březnu evidoval Úřad práce, je nejnižší v tomto období od roku 2018, kdy zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce nabízeli celkem 253 522 volných pracovních míst.

Za březen jsme zaznamenali pokles nezaměstnanosti. Je to dobrá zpráva především proto, že k poklesu došlo ve všech krajích, nejvíce pak v kraji Vysočina, v Jihočeském a v Jihomoravském kraji. Do tohoto vývoje promluvily především sezónní práce. Míra nezaměstnanosti je tak u nás opět nejnižší v celé Evropské unii, jak ostatně platí již dlouhodobě. Zároveň platí, že Úřad práce umí najít zaměstnání stále více lidem. V březnu takto pomohl asi 26 tisícům lidí, což je oproti loňsku více než dvojnásobné číslo,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof vysvětluje: „Díky mimořádně teplému počasí se do celorepublikového vývoje nezaměstnanosti v březnu již výrazně promítly začínající sezónní práce, například ve stavebnictví. K podnikání se také začaly vracet osoby samostatně výdělečně činné, které v zimě přerušily činnost a zvolily evidenci na úřadu práce. Máme sice nejnižší nezaměstnanost v EU, stagnuje ale počet evidovaných volných míst, který zůstal už čtvrtý měsíc po sobě prakticky stejný a který je stále nižší než počet uchazečů o zaměstnání v naší evidenci. O to důležitější je, aby se lidé snažili průběžně vzdělávat i rekvalifikovat - je to nezbytné, aby získali lepší zaměstnání a mohli si vydělat víc. Trh práce se stále rychleji mění a s tím i poptávka po nových kompetencích a znalostech ,“ říká Daniel Krištof.

Dle Společné zprávy zaměstnanosti pro rok 2024, kterou připravily Evropská komise a Evropská rada, je Česko hodnoceno mezi nejlepšími v klíčových ukazatelích míry zaměstnanosti: tedy jak samotné míry nezaměstnanosti, která je nejnižší v EU tak ale i v dalších ukazatelích jako je míra ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením (obecné i u dětí).

Generální ředitel Krištof upozorňuje na rostoucí možnosti zvyšování kvalifikace pro občany, aby zlepšovali svoji situaci a mohli vydělávat víc. Je k dispozici ještě 5 miliard z finančních zdrojů EU, které pomůžou přes 100 000 lidí absolvovat nejrůznější digitální a rekvalifikační kurzy. „Provozujeme e-shop www.jsemvkurzu.cz jak s digitálními kurzy, kde přispíváme 82 procenty ceny kurzu až do výše 50 000 a účastník si doplatí jen 18 procent z ceny, tak i rekvalifikačními kurzy, které jsou zcela zdarma. Lidé tak mohou posílit svoje digitální dovednosti, jejichž neznalost je diskvalifikuje na trhu práce. V nabídce jsou kurzy od základních přes náročné, a to z nejrůznějších oborů. Lidé o vzdělávání zájem mají, evidujeme výrazně rostoucí poptávku. V posledních týdnech přibývá i hodně starších, za což jsem velmi rád,“ oceňuje si generální ředitel Daniel Krištof.

Podle našich analýz bude trh práce ve 2. čtvrtletí 2024 nadále mírně růst podobným tempem jako na začátku roku. Mírně roste počet zaměstnavatelů, kteří budou nabírat, ale zároveň vzrostl i počet těch, kteří budou snižovat počty zaměstnanců. Výsledná bilance je pozitivní, ale pohybujeme se na výrazně nižší úrovni optimismu ve srovnání s posledními dvěma lety. Nejoptimističtější obory jsou zdravotnictví, finance, reality, energetika, IT a komunikační služby. Výrazný pokles oznamuje veřejný a neziskový sektor," říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika. Upozorňuje zároveň, že trh práce prochází velkými změnami. „Odeznívají sice dopady pandemie, ale do hry vstupují nové trendy, které zásadně proměňují vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců a kterým je potřeba se na obou stranách přizpůsobit. Vstupujeme tak do éry adaptability. Mění se životní priority zaměstnanců a jejich očekávání od kariéry a zaměstnavatele. Digitalizace, robotizace a umělá inteligence rychle proměňují způsob, jakým pracujeme a překreslují podobu většiny pracovních rolí. V důsledku zelené transformace vznikají tisíce nových pracovních míst a rýsuje se tak nový zaměstnavatelský sektor, který poroste rychleji než IT. 300 tisíc nezaměstnaných se dnes nedokáže propojit s 300 tisíci volnými pozicemi. Změny se zrychlují a klíčovými dovednostmi se stává učenlivost, flexibilita a přizpůsobivost. To platí o lidech i o šéfech, kterým často chybí individuální přístup k potřebám zaměstnanců, iniciování rozvoje jejich dovedností a empatický způsob vedení,“ uzavírá ředitelka Rezlerová.


V evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) bylo v březnu 2024 nově registrováno 33 019 lidí. V rámci krajského srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve všech 14 regionech, nejvíce v kraji Vysočina, v Jihočeském a v Jihomoravském kraji. V absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském, ve Středočeském a v Jihočeském kraji. Oproti předchozímu měsíci mírně vzrostl počet volných pracovních míst, a to na 268 660 (v únoru to bylo 268 579 míst).

Uprchlíci z Ukrajiny: práci získalo už téměř 400 000 uprchlíků, dále přibývá počet uprchlíků učících se česky

Z dat Úřadu práce ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu (24. 2. 2022) do konce března 2024 získalo práci již celkem 397 915 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (269 515 z nich jsou ženy, tedy téměř 68 %). Někteří uprchlíci se mezitím již vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci března jich na území ČR pracovalo 124 324. Nejvíce ve Středočeském (22 139 osob) a Plzeňském kraji (17 229 osob) a v Praze (15 122 osob). Nejčastěji pak jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě, dále také jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci března evidoval ÚP ČR celkem 16 044 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (v únoru 15 648 osob), kteří si podali žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání (1 792 zájemců o zaměstnání, v únoru 1 628 zájemců o zaměstnání) nebo žádost o zprostředkování zaměstnání (14 252 uchazečů o zaměstnání, v únoru 14 020 uchazečů o zaměstnání) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak občané Ukrajiny s dočasnou ochranou tvořili 4,9 % (v únoru 4,7 %). Od vypuknutí války na Ukrajině do 31. 3. 2024 se na Úřadu práce ČR zaevidovalo celkem 53 475 (v únoru 52 055) osob s dočasnou ochranou.

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 11 511 lidí a 9 382 z nich ho také už absolvovalo. V březnu 2024 kurz zahájilo 926 cizinců (v únoru to bylo 903, v lednu 544, v prosinci 2023 122) a rekvalifikaci v tomto měsíci 478 osob úspěšně ukončilo. Pokračuje tak pozitivní trend posledních měsíců, kdy do kurzů češtiny nastupuje a absolvuje je čím dále více cizinců.

Pokles nezaměstnanosti ve všech krajích: nejvíce v kraji Vysočina, v Jihočeském a v Jihomoravském kraji

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve 64 let ) byl v březnu v Ústeckém kraji (6 %) a Moravskoslezském kraji (5,4 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze (2,8 %) a v kraji Zlínském, Vysočina, Plzeňském a v Pardubickém (3,1 %). Meziročně se situace nejvíce změnila v Olomouckém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti březnu 2023 o 0,5 procentní bod, dále Nezaměstnanost v regionech - 2023/2024 ve Středočeském, Karlovarském, Ústeckém a v Moravskoslezském kraji (nárůst o 0,3 procentního bodu). Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost 4,0 byla ke konci března v okresech Praha-východ (1,5 %), Praha-západ (1,6 %), Benešov a Pelhřimov (2,1 %).

Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Most (7,7 %) a Bruntál (7,4 %).

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688