Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Akcie v ČR  |  10.01.2024 08:56:01

Semetkovský (Primoco UAV): Rok 2024 bude pro firmu opět mimořádně zajímavý


S příchodem nového roku, o kterém mohu už nyní říct, že bude pro Primoco UAV SE opět mimořádně zajímavý, mi prosím dovolte ohlédnout se za rekordním rokem 2023, shrnout základní pilíře meziročního růstu klíčových ukazatelů společnosti na šestinásobek až osminásobek a nabídnout Vám aktuální informace o výhledu na nadcházející období.

 

Stávající napjatá geopolitická situace ve světě má dopad na bezpečnostní průmysl, který zažívá nejstrmější růst investic do obrany za posledních několik desetiletí. Kromě nutnosti zajistit dodávky tradičních obranných prostředků či doplnění zásob na patřičné úrovně sílí také poptávka po technologicky vyspělých systémech a službách. Udržet krok s požadavky trhu lze jen díky neustálému rozvoji výrobních kapacit, vývojových dovedností a spolupráci různých hráčů v odvětví. Jsem velmi rád, že v oblasti pokročilých bezpilotních systémů dokázalo Primoco UAV v uplynulém roce naplňovat tyto ambice a posilovat tak základy pro svůj dlouhodobý a udržitelný rozvoj.

 

Finanční a obchodní výsledky (předběžné, konsolidované a neauditované)

V roce 2023 dokázala společnost Primoco UAV těžit z neutuchajícího zájmu svých stávajících i nových zákazníků a využít sílící poptávky na trhu ke svému dynamickému růstu. Výsledkem je šestinásobné meziroční navýšení tržeb na 598 milionů korun. Provozní zisk EBITDA se při provozní marži 40 % meziročně zvýšil dokonce osminásobně na 241 milionů korun. Dosud nejlepší finanční výsledky v historii firmy odrážejí rostoucí poptávku po bezpilotních letounech, náhradních dílech, školeních pilotů, komplexních leteckých pracích a dalších službách Primoco UAV s vysokou přidanou hodnotou.

 

31. 12. 2022

31. 12. 2023

Tržby 103 236  598 114 
Náklady -73 633  -356 777 
Provozní hospodářský výsledek 29 603  241 337 
EBITDA

29 811

241 122

Zisk před zdaněním 30 578  234 777 
Daň z příjmu 767  44 870 
Zisk po zdanění

29 811

189 907

     
Dlouhodobý majetek 36 156  50 005 
Oběžná aktiva 130 324  339 157 
z toho - zásoby 66 315  58 670 
z toho - bankovní účty a hotovost 63 161  277 724 
z toho - pohledávky 848  2 763 
Aktivní dohady a náklady příštích období 244 
Aktiva celkem

166 480

389 406

Vlastní kapitál 114 506  336 529 
Krátkodobé závazky 51 974  52 877 
Dlouhodobé závazky
Pasiva celkem

166 480

389 406

 

Roli v nárůstu poptávky po špičkových bezpilotních strojích hraje bezesporu válečný konflikt na Ukrajině, ale též geopolitické nejistoty v dalších oblastech. Výdaje na obranu se rozhodla navýšit řada evropských států a nejen jich. Svůj dříve leckdy skeptický postoj vůči bezpilotním systémům rychle přehodnocují i ti, kteří si dosud plně neuvědomovali jejich nezastupitelnou roli ve vybavení armád, ale i dalších bezpečnostních složek, pro něž jsou UAV a jejich schopnosti důležité v širokém spektru civilního využití – od zpravodajských služeb až po integrované záchranné systémy.

 

Primoco UAV přitom dodává zákazníkům víc než jen bezpilotní letadla One 150, jež letovými parametry, širokým spektrem základní či volitelné výbavy a nízkými provozními i pořizovacími náklady patří ke světové špičce ve své kategorii. Naše řešení jsou komplexní a zahrnují možnost osadit letouny desítkami různých zařízení a senzorů podle zamýšleného využití – EO/IR kamer, kalibračních senzorů, SIGINT/ELINT senzorů, komunikačních retranslátorů a dalších vyspělých technologií. To vše navíc certifikované dle evropských standardů.

 

Pozice Primoco na globálním trhu, partnerství a letecké zkušenosti

Česká republika je díky Primoco UAV druhým největším světovým dodavatelem středně velkých bezpilotních letounů. Podle renomovaného švédského institutu pro výzkum otázek míru SIPRI bylo v roce 2022 celosvětové prodáno celkem 69 bezpilotních strojů dvojího/vojenského užití se vzletovou hmotností do 250 kilogramů. Údaje z národních licenčních registrů obranných systémů ukazují, že tržní segment středně velkých bezpilotních letounů ovládli ze dvou třetin výrobci ze Spojených států a z jedné třetiny naše společnost Primoco UAV. V kategorii těžkých letounů se vzletovou hmotností nad 250 kilogramů pak bylo dodáno dalších 120 bezpilotních strojů. Globální trh s výjimkou covidového roku 2021 roste v posledních letech setrvale o desítky procent ročně a Česká republika na něm hraje významnou roli.

 

Naše letadla aktuálně nalétávají stovky hodin měsíčně během skutečných průzkumných bojových operací i civilních misí nejrůznějšího charakteru. Díky tomu máme neustále k dispozici obrovské množství reálných dat a cenné zpětné vazby od zákazníků, což nám umožňuje efektivně pracovat na vylepšeních a další modernizaci našich letounů. Stroje Primoco UAV tak mohou dlouhodobě držet krok s aktuálními potřebami na misích, přizpůsobovat se prostředí, ve kterém jsou nasazovány, a spolehlivě doručovat výsledky, jež od nich uživatelé očekávají.

 

Během léta 2023 jsme například dokončili novou softwarovou i hardwarovou verzi řídicího systému letounu Primoco UAV One 150. Jde o další krok, který nám na základě letových zkušeností umožňuje posunout se k maximální automatizaci a ještě vyšší bezpečnosti letového provozu. Jen do tohoto projektu jsme investovali tři miliony korun a zákazníci už jeho výsledky oceňují při reálných misích.

 

Díky důrazu na inovace a obchodním úspěchům se o Primoco UAV čím dál více zajímají významní hráči ze světa letectví a byznysu. V červnu 2023 jsme podepsali memorandum o vzájemné spolupráci se společností Airbus Defence and Space a její dceřinou společností Airbus DS Airborne Solutions (ADAS). V prosinci 2023 byla dohoda rozšířena o smlouvu o obchodním zastoupení, která pro Primoco otevírá příležitosti oslovovat klienty společnosti Airbus Defence.

 

Objednávky a výhled pro následující období

V roce 2023 jsme vyrobili a dodali 33 letounů, což představuje takřka trojnásobný nárůst proti roku 2022. Současně jsme vytvořili podmínky pro další růst výroby s ohledem na pokročilou fázi jednání o dalších zakázkách na několik desítek letounů a očekáváme další výrazný nárůst hospodaření v letošním roce. Celkem jsme od založení Primoco UAV vyrobili již přes 150 strojů, jež jsou denně v provozu na mnoha různých místech planety. Nadále chceme pracovat na diverzifikaci našich cílových trhů. Vedle dominantní Evropy půjde zejména o Asii, oblast Blízkého východu a Afriku.

 

Dále pokračuje i příprava projektové dokumentace pro revitalizaci areálu letiště Písek – Krašovice. Projekt kromě nové montážní haly zahrnuje rovněž výstavbu řídicího střediska pro provoz letounů Primoco UAV po celém světě, moderní výcvikové centrum pilotů či výzkumné oddělení pro vývoj a testování nových technologií. Celková plánovaná investice činí zhruba 750 milionů korun. Významná část této částky bude směřovat do robotizace a strojového vybavení moderní továrny. Zahájení řízení o udělení stavebního povolení očekáváme v roce 2024, samotná výstavba by měla následovat v roce 2026. Od roku 2027 očekáváme postupný přechod Primoco UAV do nových prostor a navýšení celkové kapacity dodávek až na 250 strojů ročně, tedy na více než trojnásobek současného stavu. Kromě rozšíření tuzemských výrobních kapacit pracujeme také na projektu sekundární výroby One 150 v zahraničí.

 

Certifikace a korporátní akce

V listopadu 2023 jsme ukončili smlouvu s Vojenským technickým ústavem s.p., mimo jiné pro porušování smluvních podmínek ze strany tohoto podniku. Současně jsme nově nastavili pokračováni procesu vojenské certifikace NATO STANAG s Ministerstvem obrany a Odborem dohledu nad vojenským letectvím (ODVL) s cílem dokončit typový certifikát One 150M v roce 2024. Primoco UAV nedodává do svých letounů žádné zbraňové systémy.

 

Na valné hromadě konané 1. prosince 2023 odhlasovali akcionáři změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti. Představenstvo nyní tvoří Ladislav Semetkovský, Petr Kováč a Romana Wyllie. Členy dozorčí rady byli zvoleni Jakub Fojtík, Vladan Ševčík a Jan Sechter. Členy výboru pro audit společnosti se stali Petr Babický, Jan Venglář a Rostislav Kuneš.

 

Akcie

Na prosincové valné hromadě akcionáři odhlasovali podání žádosti o přijetí všech 4 708 910 ks kmenových akcí Primoco UAV na jméno v zaknihované podobě tvořících celý základní kapitál společnosti k obchodování na regulovaném trhu Prime Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha. Akcie Primoco UAV jsou v současné době obchodovány na trhu START pražské burzy. S chystaným přechodem na hlavní trh pražské burzy (Prime Market), který je plánovaný na nejbližší období, je spojené povinné zavedení finančního výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS. To Primoco realizuje ve spolupráci s poradenskou firmou EY. Zároveň plánujeme zvýšit podíl volně obchodovaných akcií firmy (tzv. free float) ze současných 18 procent postupně až na cílových 25 procent.

 

Akcie Primoco UAV v loňském roce díky dobrým finančním výsledkům a příznivému výhledu do budoucna zaznamenaly výrazný růst. Zatímco 31. prosince 2022 se cenné papíry na burze obchodovaly na úrovni 410 korun za kus, do konce prosince roku 2023 jejich cena vyrostla až na 885 korun. Tržní kapitalizace firmy tak nyní přesahuje čtyři miliardy korun. Nárůst tržní hodnoty Primoco UAV se projevuje také v objemu realizovaných obchodů s akciemi. Podle údajů pražské burzy bylo Primoco v roce 2023 nejobchodovanějším titulem na trhu PX START.

 

Závěrem tohoto ohlédnutí za rokem 2023 a výhledu na další období bych Vám rád poděkoval za podporu a důvěru, které si velice vážíme, a bez níž bychom společně nemohli uspět. Zároveň bych Vám touto cestou chtěl popřát úspěšný rok 2024 jak po profesní, tak po osobní stránce.

 

Ladislav Semetkovský
generální ředitel a majoritní akcionář Primoco UAV

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

So 10:40  Zlato: O kolik předčí výnosem akcie v případě recese? Richard Vrdlovec (GOLDA.IO)
Pá 16:48  Týden na akciových trzích: Indexy v červeném - Komentář Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Pá   9:44  Colt CZ: Hlavni body z konferenčního hovoru k 1Q24 Research (Česká spořitelna)
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688