ec.europa.eu (Evropská komise)
Evropská unie  |  14.12.2023 12:00:00

Spoločnosti EÚ v roku 2022 zdvojnásobili rast investícií do výskumu a vývoja

Spoločnosti EÚ v roku 2022 zdvojnásobili rast investícií do výskumu a vývoja

Podľa hodnotiacej tabuľky investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2023 európsky priemysel v roku 2022 výrazne zvýšil svoje investície do výskumu a vývoja.

Rast súkromných investícií do výskumu a vývoja v EÚ dosiahol najvyššiu mieru od roku 2015 a v porovnaní s rokom 2021 sa viac ako zdvojnásobil, keď v roku 2022 dosiahol nárast o 13,6 %. Na porovnanie, Čína znížila svoj rast z viac ako 25 % na niečo viac ako 16 % a spoločnosti z USA spomalili zo 16 % na 12,6 %.

2 500 najväčších svetových investorov do výskumu a vývoja monitorovaných v rámci hodnotiacej tabuľky vytvorilo nový rekord v oblasti celkových investícií do výskumu a vývoja, ktoré dosiahli takmer 1 250 miliárd eur, čo je o 141 miliárd eur viac ako v roku 2021. Celkovo sú za viac ako 42 % investícií do výskumu a vývoja v prípade 2 500 najväčších podnikových investorov do tejto oblasti zodpovedné spoločnosti z USA, zatiaľ čo EÚ a Čína úzko súťažia o druhé miesto (17,5 % a 17,8 %).

Silné postavenie EÚ v automobilovom priemysle, zvýšený význam IKT a biotechnológie

Výrobcovia informačných a komunikačných technológií (IKT), služby IKT, zdravotníctvo a automobilový priemysel sú zodpovedné za viac ako tri štvrtiny investícií spoločností do výskumu a vývoja.

Viac ako tretina spoločností a 43 % celosvetových investícií do výskumu a vývoja pripadá na výrobcov IKT a odvetvie služieb IKT, čo odráža rastúci význam digitalizácie. Zatiaľ čo odvetvie výrobcov IKT predstavuje z hľadiska investícií najväčšie odvetvie, odvetvie služieb IKT zaznamenalo v poslednom desaťročí najrýchlejší rast.

Do oblasti zdravia prúdi viac ako pätina celosvetových investícií do výskumu a vývoja a medzi investormi v tejto oblasti nájdeme najviac spoločností, ktoré patria medzi najväčších svetových investorov do výskumu a vývoja. V posledných rokoch sa výskum a vývoj v tejto oblasti výrazne zvýšil, a to najmä vďaka novým biotechnologickým spoločnostiam pochádzajúcim najmä z USA. Investície farmaceutických spoločností EÚ rástli podobným tempom ako investície amerických spoločností, ich výška však naďalej dosahuje približne polovicu úrovne investícií amerických spoločností.

EÚ je v celosvetovom meradle naďalej na čele, pokiaľ ide o investície automobilového priemyslu do výskumu a vývoja (42,2 %). Za ňou nasledujú Japonsko a USA (po 19,5 %) a Čína na úrovni 12,8 % – tá v poslednom desaťročí zdvojnásobila svoj počet automobilových firiem v tomto rebríčku. Pokiaľ ide o technológie, EÚ má vedúce postavenie v oblasti zelených patentov s vysokou hodnotou (68 %) a čistých dopravných technológií (29 %), pričom tesne za ňou nasleduje Japonsko a USA (27 %).

Široká odvetvová diverzifikácia EÚ

Na EÚ pripadá 367 z 2 500 najväčších svetových investorov v oblasti výskumu a vývoja so sídlom v 17 krajinách vrátane Poľska, Slovinska, Maďarska a Malty. Polovica týchto spoločností sa nachádza v Nemecku, vo Francúzsku a v Holandsku, kde sa koncentruje 73 % súkromných investícií do výskumu a vývoja v EÚ.

Rozloženie na jednotlivé odvetvia v EÚ poukazuje na široké zastúpenie investorov, čo svedčí o vyššej miere rozmanitosti než v USA. Automobilový priemysel predstavuje 32 % investícií do výskumu a vývoja, za ním nasleduje zdravotníctvo (19,7 %), výrobcovia IKT (14,4 %) a služby IKT (8 %). Investori do výskumu a vývoja zaujímajú popredné miesto aj v odvetviach, ako je letecký a kozmický priemysel, obrana, finančníctvo, energetika, chemické látky a stavebníctvo.

Celkom 18 % z 1 000 najväčších investorov do výskumu a vývoja v EÚ tvoria malé a stredné podniky (MSP), z ktorých približne dve tretiny pôsobia v sektore zdravotníctva.

Trvalé investície do výskumu a vývoja a udržateľnosť

Z hodnotiacej tabuľky za rok 2023 vyplýva, že spoločnosti v čase kríz pokračovali v investovaní do výskumu a vývoja, z čoho vyplýva, že takéto investície sa považujú za strategické z hľadiska zachovania konkurencieschopnosti.

Vďaka krízam sa urýchlilo znižovanie uhlíkovej stopy medzi spoločnosťami zaradenými do hodnotiacej tabuľky, pričom v tejto súvislosti zaujali vedúce postavenie európske firmy. Podniky z EÚ preukázali počas celého analyzovaného obdobia pozoruhodný záväzok k environmentálnej zodpovednosti.

Súvislosti

Hodnotiaca tabuľka investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja sa uverejňuje každoročne od roku 2004. Ide teda už o jej dvadsiate vydanie. Poskytuje najnovšie hospodárske a finančné informácie na základe najnovších uverejnených auditovaných účtovných závierok 2 500 najväčších svetových investorov do výskumu a vývoja vrátane 1 000 najväčších investorov do výskumu a vývoja so sídlom v EÚ, ktorí predstavovali 80 % až 90 % celosvetového súkromného financovania výskumu a vývoja. Spoločnosti zaradené do hodnotiacej tabuľky majú sídlo v 42 krajinách na celom svete a viac ako milión dcérskych spoločností.

Ďalšie informácie

Hodnotiaca tabuľka priemyselných investícií

Quote

Európsky priemysel napriek náročným časom neustále zvyšuje svoje investície do výskumu a vývoja v širokej škále odvetví. Je to veľmi povzbudzujúce. Investície do výskumu a inovácií sú kľúčom k úspechu Európy v celosvetových technologických pretekoch.
Iliana Ivanovová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež 2023-12-13

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Evropská unie:

Pá   9:59  Inflace padá, Francie se propadá Lukáš Kovanda, Ph.D. (Trinity Bank)
St 14:28  Evropská komise zveřejnila čtyři doporučení pro Českou Republiku Svaz průmyslu a dopravy (spcr.cz)
Zobrazit sloupec