MF ČR (Ministerstvo financí ČR)
Z domova  |  23.01.2023 14:30:00

Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2022

 
Příspěvky vyplacené politickým stranám a politickým hnutím v roce 2022 podle zákona č. 424/1991 Sb. (v )
Název politické strany a polititického hnutí stálý příspěvek příspěvek na mandát příspěvek na činnost vyplacený pol. stranám a pol. hnutím za rok 2022 celkem příspěvek na podporu činnosti politického institutu za rok 2022 příspěvek na činnost za 4. čtvrtletí 2021 příspěvek na podporu činnosti politického institutu za 2. pololetí 2021 příspěvky vyplacené pol. stranám a pol. hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb. celkem
počet poslanců poslanci počet senátorů senátoři počet zastupitelů krajů zastupitelé krajů počet zastupitelů hl. m. Prahy zastupitelé hl.m. Prahy
před volbami po volbách před volbami po volbách
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=1+3+6+8+11 13 14 15 16=12+13+14+15
ANO 2011 10 000 000 72 64 800 000 5 5 4 500 000 178 44 500 000 12 14 3 166 667 126 966 667 12 696 667     139 663 334
Česká pirátská strana 3) 5 691 421,24 4 3 600 000 2 2 1 800 000 99 24 750 000 13 13 3 250 000 39 091 421,24 3 909 142,12 11 481 903,54 971 953,79 55 454 420,69
ČSSD 9 400 000 0 0 3 1 2 400 000 35 8 750 000 0 0 0 20 550 000 2 055 000     22 605 000,00
Hnutí SOL 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000       250 000
Hnutí pro Prahu 11 0 0 0 1 0 750 000 0 0 0 0 0 750 000       750 000
Hradecký demokratický klub 0 0 0 1 1 900 000 3 750 000 0 0 0 1 650 000       1 650 000
JIHOČEŠI 2012 0 0 0 0 0 0 4 1 000 000 0 0 0 1 000 000       1 000 000
JsmePRO! 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000       250 000
Karlovaráci 0 0 0 0 0 0 3 562 500 0 0 0 562 500       562 500
KDU - ČSL 2) 3 333 333,32 23 20 700 000 11 12 10 125 000 53 13 250 000 0 2 166 667 47 575 000,32 4 757 500,04     52 332 500,36
KSČM 7 200 000 0 0 0 0 0 13 3 250 000 0 0 0 10 450 000 1 045 000     11 495 000
Marek Hilšer do Senátu" 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0 0 0 900 000       900 000
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 0 0 0 0 0 0 4 1 000 000 0 0 0 1 000 000       1 000 000
Nestraníci 0 0 0 1 0 750 000 1 250 000 0 0 0 1 000 000       1 000 000
Občané patrioti 0 0 0 1 0 750 000 0 0 0 0 0 750 000       750 000
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ 0 0 0 1 0 750 000 0 0 0 0 0 750 000       750 000
ODS 2) 3 333 333,32 34 30 600 000 18 23 17 325 000 99 24 750 000 14 10 3 250 000 79 258 333,32 7 925 833,34     87 184 166,66
Ostravak 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0 0 0 900 000       900 000
Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 916 667 916 667       916 667
ProOlomouc 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000       500 000
ProMOST 0 0 0 0 1 225 000 2 500 000 0 0 0 725 000       725 000
PRO PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000       500 000
PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty 9 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 400 000       9 400 000
SEN 21 0 0 0 3 4 2 925 000 0 0 0 0 0 2 925 000       2 925 000
Severočeši.cz 0 0 0 1 0 750 000 0 0 0 0 0 750 000       750 000
SNK 1 - Starostové našeho kraje 0 0 0 0 0 0 3 750 000 0 0 0 750 000       750 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých 0 0 0 1 0 750 000 0 0 0 0 0 750 000       750 000
Společně pro kraj 0 0 0 0 0 0 4 1 000 000 0 0 0 1 000 000       1 000 000
SNK Evropští demokraté 1) 0 0 0 0 0 0 5 1 263 441 0 0 0 1 263 441       1 263 441
Starostové pro Liberecký kraj 0 0 0 2 2 1 800 000 22 5 500 000 0 0 0 7 300 000       7 300 000
Starostové pro občany 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000       500 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1) 3) 4 308 578,76 33 29 700 000 17 15 15 000 000 69 17 236 559 4 5 1 083 333 67 328 470,76 6 732 847,08 17 363 929,79 1 578 866,10 93 004 113,73
Strana soukromníků České republiky 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000       500 000
Strana zelených 0 0 0 1 0 750 000 7 1 750 000 0 0 0 2 500 000       2 500 000
Svobodní 0 0 0 1 1 900 000 0 0 0 0 0 900 000       900 000
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 10 000 000 20 18 000 000 0 0 0 35 8 750 000 0 2 166 667 36 916 667 3 122 917     40 039 584
Tábor 2020 0 0 0 0 1 225 000 0 0 0 0 0 225 000       225 000
Trikolora 0 0 0 0 0 0 1 250 000 0 0 0 250 000       250 000
TOP 09 2) 3 333 333,32 14 12 600 000 5 6 4 725 000 20 5 000 000 9 7 2 125 000 27 783 333,32 2 778 333,34     30 561 666,66
ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 500 000       500 000
VÝCHODOČEŠI 0 0 0 0 0 0 3 750 000 0 0 0 750 000       750 000
Celkem 65 999 999,96 200 180 000 000 77 76 69 900 000 675 168 562 500 52 64 14 125 001 498 587 500,96 45 023 239,92 28 845 833,33 2 550 819,89 575 007 394,10

 

Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát. (§ 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb.)
Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 . Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. (§ 20 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb.)

Příspěvek na mandát poslance a senátora činí ročně 900 000 a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy činí ročně 250 000 . (§ 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb.)

Nárok na příspěvek na podporu činnosti politického institutu vzniká straně a hnutí, jejíž alespoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny včetně probíhajícího volebního období a která je zakladatelem nebo členem politického institutu. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu činí ročně částku rovnající se 10 % z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí. (§ 20 odst. 5 a odst. 8 zákona č. 424/1991 Sb.)

Pro zjištění nároku na stálý příspěvek a příspěvek na podporu činnosti politického institutu a stanovení jejich výše u strany a hnutí, které jsou členy koalice, je rozhodující dohoda o podílu členů koalice na volebním výsledku. Není-li taková dohoda uzavřena, nebo není-li ve stanovené lhůtě doručena Ministerstvu financí, dělí se volební výsledek rovným dílem. (§ 20 odst. 10 zákona č. 424/1991 Sb.)

V roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy se propočítávají roční státní příspěvky za každé volební období zvlášť. Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního státního příspěvku. V měsíci konání voleb obdrží strana a hnutí státní příspěvek propočtený z výsledků voleb toho volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější. (§ 20 odst. 12 zákona č. 424/1991 Sb.)

1) Ve splátce příspěvku na činnost za 1. čtvrtletí 2022 byla provedena úprava výše příspěvku na mandát v návaznosti:

2) Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v říjnu 2021 koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 získala 27,79 % z celkového počtu platných hlasů. Celková roční výše stálého příspěvku pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 ve výši 10 000 000 se dle § 20 odst. 10 zákona č. 424/1991 Sb. dělila rovným dílem.

3) Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných v říjnu 2021 koalice PIRÁTI A STAROSTOVÉ získala 15,62 % z celkového počtu platných hlasů. Celková roční výše stálého příspěvku pro koalici PIRÁTI A STAROSTOVÉ ve výši 10 000 000 se dle § 20 odst. 10 zákona č. 424/1991 Sb. dělila dle předložené "Dohody o státních příspěvcích uzavřené mezi Českou pirátskou stranou a politickým hnutím STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ".

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


?
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688