ČSÚ (ČSÚ)
Z domova  |  22.04.2021 10:00:00

Sčítání lidu: Co dělat, když při vyplňování formuláře udělám chybu

 

22. dubna 2021

Modře nebo černě píšící propiska, velká tiskací písmena, začernění chyb a zápis pouze do určených polí. To je několik důležitých zásad, jak správně vyplnit listinný sčítací formulář. Chybovat je lidské, poradíme tedy i jak postupovat, když se při vyplňování něco nepodaří. Sčítací formuláře je třeba vyplnit do 11. května, buď v listinné podobě, nebo online.

Pro správné vyplnění listinného sčítacího formuláře stačí dodržet několik základních pravidel, která jsou uvedena v jeho úvodních vysvětlivkách. Prosíme proto o jejich pozorné přečtení. Přesto jsme si vědomi, že při vyplňování můžeme chybovat. Připravili jsme proto základní návod, jak vzniklé chyby opravit. Listinné sčítací formuláře se budou zpracovávat strojově. Proto je velmi důležité dodržet instrukce uvedené ve vysvětlivkách. Systém si nakonec poradí i s opravenou chybou, ale text vepsaný mimo vyznačená políčka jednoduše nepřečte, vysvětluje Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021.

Pro správné vyplnění listinných sčítacích formulářů je třeba respektovat několik jednoduchých pravidel:

Údaje vyplňujte pouze propiskou, a to černou nebo modrou barvou. Pokud použijte například fixu nebo obyčejnou tužku, nelze při následném strojovém zpracování formulářů zapsané údaje dobře rozpoznat.

Jména obcí a států se v průběhu času měnila, jako příklad dobře poslouží Gottwaldov (dnešní Zlín) nebo Sovětský svaz (dnes více nástupnických států). Pište proto jen jejich názvy platné k datu 26. 3. 2021. Podobně postupujte i u názvů krajů a okresů.

Užívejte velká tiskací písmena podle vzoru uvedeného na formuláři a údaje zapisujte pouze do určených polí. Do každého pole patří jen jedno písmeno včetně háčků a čárek, případně jedna číslice nebo jiný znak. Mimo bílá pole nepište nic. Stroje čtou jen to, co je uvnitř polí. Tam, kde se vybírá z více položek, označte svoji volbu křížkem. Jestliže není uvedeno jinak, zakřížkujte vždy jen jednu možnost.

Na některých místech se uvádějí číselné údaje. Pokud je polí na zapsání čísla více, než využijete, napište číslo zprava. Nebojte se také zkracovat. U dlouhých textů používejte zkratky, ale nepište mimo textová pole. Při strojovém zpracování se opět čte jen to, co je v bílém poli.

A co dělat, když už nějaká chyba při vyplňování listinného sčítacího formuláře vznikne? Důležité je postupovat podle pokynů uvedených v samotném sčítacím formuláři:

Chybné odpovědi vždy začerněte. Pokud uděláte křížek do špatného pole nebo napíšete špatné písmeno, dané pole nepřepisujte, ale zcela zaškrtejte. Poté odpovězte správně. Opravu zapisujte, pokud možno, do zbývajících bílých polí pro příslušnou odpověď. Pouze v případě,
že nezbývají volná bílá pole (například u zápisu některých čísel), zapište odpověď nad nebo pod začerněná pole s chybou, kde je volné místo.

V případě, že uděláte chybu při zadání jména, příjmení nebo roku narození u dalšího člena domácnosti v seznamu osob na straně 4, nemusíte vyplňovat nový opravný sčítací formulář. Pro náležité sečtení je nutné, aby byla správně uvedena identifikace osoby v té části dotazníku, kde se za každou osobu vyplňuje rodné číslo nebo tyto údaje: typ a číslo dokladu, datum narození a pohlaví (tedy od strany 6). Pokud jsou tyto údaje v pořádku, není nutné kvůli chybě ve jménu, příjmení nebo roku narození osoby uvedené v seznamu osob vyplňovat formulář znovu. Díky správně zadaným identifikačním údajům dojde při zpracování k přiřazení správných informací o jménu, příjmení nebo roku narození z databází státu.

Pokud po odevzdání vyplněného listinného sčítacího formuláře dodatečně zjistíte, že obsahoval chybu, můžete vyplnit a odeslat nový listinný formulář se správnými údaji. Při zpracování použije ČSÚ údaje z později zaslaného formuláře. Nový tiskopis formuláře si můžete vyzvednout do 11. května na kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy kontaktních míst zjistíte například na webu https://scitani.ceskaposta.cz nebo na telefonním čísle 253 253 683, kde vám poradí i s vyplňováním. Zeptat se můžete také prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.
Nový formulář si obstarejte i v případě, kdy je ten původní nějakým způsobem poškozený. Pro bezchybné strojové zpracování je totiž potřeba použít nepoškozený formulář.

A jak je to s opravou chyb u elektronického sčítacího formuláře?

Než elektronický sčítací formulář odešlete, můžete se k otázkám průběžně vracet a upravovat vyplněné údaje. K tomu lze využít navigační nabídku umístěnou v horní části formuláře nebo také přehled vyplněných údajů, který se zobrazí před odesláním formuláře. Pokud po odeslání vyplněného elektronického formuláře přesto zjistíte, že jste udělali chybu, můžete formulář znovu vyplnit a odeslat. Při zpracování použijeme údaje z později odeslaného dokumentu. Vyplnit formulář přes internet Český statistický úřad doporučuje i proto, že tato forma je z hlediska epidemického jednoznačně nejbezpečnější.

 

Kontakt:
Jolana Voldánová
tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357
jolana.voldanova@scitani.cz

 

Přílohy

  • csu_tz210422_scitani_2021_co_delat__kdyz_pri_vyplnovani_formulare_udelam_chybu.docx
  • Vyjádření Jolany Voldánové, tiskové mluvčí projektu Sčítání 2021
    (soubor mp3)
 
 

Tisková zpráva

 

22. dubna 2021

Co dělat, když při vyplňování formuláře udělám chybu

 

Modře nebo černě píšící propiska, velká tiskací písmena, začernění chyb a zápis pouze do určených polí. To je několik důležitých zásad, jak správně vyplnit listinný sčítací formulář. Chybovat je lidské, poradíme tedy i jak postupovat, když se při vyplňování něco nepodaří. Sčítací formuláře je třeba vyplnit do 11. května, buď v listinné podobě, nebo online.

 

Pro správné vyplnění listinného sčítacího formuláře stačí dodržet několik základních pravidel, která jsou uvedena v jeho úvodních vysvětlivkách. Prosíme proto o jejich pozorné přečtení. Přesto jsme si vědomi, že při vyplňování můžeme chybovat. Připravili jsme proto základní návod, jak vzniklé chyby opravit. Listinné sčítací formuláře se budou zpracovávat strojově. Proto je velmi důležité dodržet instrukce uvedené ve vysvětlivkách. Systém si nakonec poradí i s opravenou chybou, ale text vepsaný mimo vyznačená políčka jednoduše nepřečte,“ vysvětluje Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021.

Pro správné vyplnění listinných sčítacích formulářů je třeba respektovat několik jednoduchých pravidel:

 

Údaje vyplňujte pouze propiskou, a to černou nebo modrou barvou. Pokud použijte například fixu nebo obyčejnou tužku, nelze při následném strojovém zpracování formulářů zapsané údaje dobře rozpoznat.

 

Jména obcí a států se v průběhu času měnila, jako příklad dobře poslouží Gottwaldov (dnešní Zlín) nebo Sovětský svaz (dnes více nástupnických států). Pište proto jen jejich názvy platné k datu 26. 3. 2021. Podobně postupujte i u názvů krajů a okresů.

 

Užívejte velká tiskací písmena podle vzoru uvedeného na formuláři a údaje zapisujte pouze do určených polí. Do každého pole patří jen jedno písmeno včetně háčků a čárek, případně jedna číslice nebo jiný znak. Mimo bílá pole nepište nic. Stroje čtou jen to, co je uvnitř polí. Tam, kde se vybírá z více položek, označte svoji volbu křížkem. Jestliže není uvedeno jinak, zakřížkujte vždy jen jednu možnost.

 

Na některých místech se uvádějí číselné údaje. Pokud je polí na zapsání čísla více, než využijete, napište číslo zprava. Nebojte se také zkracovat. U dlouhých textů používejte zkratky, ale nepište mimo textová pole. Při strojovém zpracování se opět čte jen to, co je v bílém poli.

 

A co dělat, když už nějaká chyba při vyplňování listinného sčítacího formuláře vznikne? Důležité je postupovat podle pokynů uvedených v samotném sčítacím formuláři:

 

Chybné odpovědi vždy začerněte. Pokud uděláte křížek do špatného pole nebo napíšete špatné písmeno, dané pole nepřepisujte, ale zcela zaškrtejte. Poté odpovězte správně. Opravu zapisujte, pokud možno, do zbývajících bílých polí pro příslušnou odpověď. Pouze v případě,

že nezbývají volná bílá pole (například u zápisu některých čísel), zapište odpověď nad nebo pod začerněná pole s chybou, kde je volné místo.

 

V případě, že uděláte chybu při zadání jména, příjmení nebo roku narození u dalšího člena domácnosti v seznamu osob na straně 4, nemusíte vyplňovat nový opravný sčítací formulář. Pro náležité sečtení je nutné, aby byla správně uvedena identifikace osoby v té části dotazníku, kde se za každou osobu vyplňuje rodné číslo nebo tyto údaje: typ a číslo dokladu, datum narození a pohlaví (tedy od strany 6). Pokud jsou tyto údaje v pořádku, není nutné kvůli chybě ve jménu, příjmení nebo roku narození osoby uvedené v seznamu osob vyplňovat formulář znovu. Díky správně zadaným identifikačním údajům dojde při zpracování k přiřazení správných informací o jménu, příjmení nebo roku narození z databází státu.

 

Pokud po odevzdání vyplněného listinného sčítacího formuláře dodatečně zjistíte, že obsahoval chybu, můžete vyplnit a odeslat nový listinný formulář se správnými údaji. Při zpracování použije ČSÚ údaje z později zaslaného formuláře. Nový tiskopis formuláře si můžete vyzvednout do 11. května na kontaktním místě sčítání. Kontaktní místa se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy kontaktních míst zjistíte například na webu https://scitani.ceskaposta.cz nebo na telefonním čísle 253 253 683, kde vám poradí i s vyplňováním. Zeptat se můžete také  prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

Nový formulář si obstarejte i v případě, kdy je ten původní nějakým způsobem poškozený. Pro bezchybné strojové zpracování je totiž potřeba použít nepoškozený formulář.

 

A jak je to s opravou chyb u elektronického sčítacího formuláře?

 

Než elektronický sčítací formulář odešlete, můžete se k otázkám průběžně vracet a upravovat vyplněné údaje. K tomu lze využít navigační nabídku umístěnou v horní části formuláře nebo také přehled vyplněných údajů, který se zobrazí před odesláním formuláře. Pokud po odeslání vyplněného elektronického formuláře přesto zjistíte, že jste udělali chybu, můžete formulář znovu vyplnit a odeslat. Při zpracování použijeme údaje z později odeslaného dokumentu. Vyplnit formulář přes internet Český statistický úřad doporučuje i proto, že tato forma je z hlediska epidemického jednoznačně nejbezpečnější.

 

 

 

Kontakt:

Jolana Voldánová

tisková mluvčí Sčítání 2021

+420 704 659 357

jolana.voldanova@scitani.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688