cnb.cz (ČNB)
Běžné účty  |  08.12.2020 09:24:31

Vaše časté dotazy k úhradám provedeným z účtu a na účet vedený v ČNB

 1. Jak zjistím, komu patří číslo účtu vedeného v ČNB, v případě chybně zaslané úhrady do ČNB?
  Účty některých klientů ČNB (jejichž účty patří pod státní pokladnu, např. ČSSZ, úřady práce, věznice, katastrální úřady apod.) jsou volně dohledatelné na internetu. Někteří klienti ČNB totiž uvádí čísla účtů významných pro veřejnost na svých internetových stránkách.
  Například:
 2. Jaké jsou v ČNB poplatky za úhradu ve prospěch účtu vedeného v ČNB?
  Příjemci s účtem v ČNB je úhrada zaslaná z jiného účtu vedeného bankou v ČR připsána vždy v plné výši. Případný poplatek je účtován příjemci samostatně (dle Části I. Ceníku ČNB, v oddílu B.) a nemá vliv na výši připsané částky na účet. Jaké poplatky za úhradu platí plátce své bance v ČR, stanoví tato banka.

 3. Kdy provádí ČNB úhradu (např. výplaty dávek nebo kompenzačních bonusů) z účtu klienta?
  ČNB zveřejňuje postup, jakým zabezpečuje rychlé a hladké provedení úhrad zadaných jejími klienty:
  1. Klient (např. ČSSZ, úřady práce, věznice, katastrální úřady apod.) předá příkaz k úhradě, ve kterém uvede datum splatnosti
  2. V den splatnosti odepíše ČNB prostředky z účtu plátce – k tomu dochází většinou v brzkých ranních hodinách.
  3. Krátce poté odešle ČNB úhradu na účet banky příjemce.
  4. Neprodleně poté je banka příjemce povinna připsat peněžní prostředky na účet příjemce.
  5. Příjemce má tedy úhradu k dispozici zpravidla již v dopoledních hodinách dne splatnosti.

   O datu splatnosti – tj. dnu, kdy má být úhrada provedena, rozhoduje pouze plátce. ČNB pak v daný den splatnosti pouze provede v souladu s příkazem plátce převod peněžních prostředků do banky příjemce, která je následně připíše na účet příjemce.

 4. Co mám dělat, když mi nepřišly peněžní prostředky z účtu vedeného u ČNB na můj účet?
  Nedorazila-li vámi očekávaná úhrada, s nejvyšší pravděpodobností je důvodem termín splatnosti zadaný plátcem. Nejedná se o zadržování úhrady ze strany ČNB. S dotazy ohledně splatnosti výplat jednotlivých dávek nebo bonusů či jiných plateb je proto nutné se obracet na příslušný státní úřad, nikoliv na ČNB. Ta vzhledem k bankovnímu tajemství nemůže údaje o jednotlivých úhradách sdělovat.

 5. Kdy provádí ČNB připsání peněžních prostředků na účet vedený v ČNB?
  ČNB provádí připsání peněžních prostředků neprodleně poté, co jsou připsány bankou příjemce na její účet, tedy průběžně během příslušného pracovního dne.

 6. Co mám dělat, když jsem v příkazu k úhradě neuvedl VS nebo SS nebo uvedl chybný VS nebo SS?
  Pokud již byla úhrada vaší bankou provedena, nejrychlejší varianta je ta, že písemně oslovíte majitele účtu (např. ČSSZ, příslušný finanční úřad nebo vazební věznici) a oznámíte mu, co se stalo. Případně můžete zaslat žádost o doplnění nebo opravu variabilního symbolu (VS) nebo specifického symbolu (SS) do ČNB (kontakt viz níže). ČNB pak takovou žádost předá klientovi (majiteli účtu) a záleží na něm, kdy a jak vaši žádost vyřídí. K tomu uvádíme, že ČNB nemůže sama doplňovat respektive opravovat do již provedených úhrad žádné údaje.

  Do žádosti uveďte vždy:
  – datum provedení úhrady (odepsání peněžních prostředků z vašeho účtu)
  – číslo vašeho účtu
  – číslo účtu příjemce
  – částku úhrady
  – chybějící VS nebo SS nebo případně chybný VS/SS a správný VS/SS

  – telefonické spojení (pro operativní vyřešení) popřípadě e-mail

  V případě, že úhrada ještě nebyla odepsána z vašeho účtu (např. datum splatnosti je pozdější než aktuální datum), postupujte podle obchodních podmínek své banky, respektive podle podmínek vašeho internetového/mobilního bankovnictví.

 7. Co mám dělat, když jsem provedl úhradu na nesprávné číslo účtu vedeného v ČNB?

  Pokud již byla úhrada (ve prospěch nesprávného čísla účtu, tj. i v případě, že jste neuvedli předčíslí čísla účtu vedeného ČNB) vaší bankou provedena, postupujte následovně:

  1. Nejdříve si zjistěte (např. náhledem do internetového/mobilního bankovnictví), zda vám nebyla úhrada vrácena z důvodu neexistujícího čísla účtu. ČNB vrací obratem úhrady, které byly zaslány na neexistující číslo účtu, ve prospěch účtu, ze kterého byla úhrada zaslána. Ve zprávě pro příjemce je pak uveden např. text „Účet 1011 neexistuje“, pokud byla původní úhrada zaslána na neexistující účet „1011/0710“.
  2. Pokud vám nebyla úhrada vrácena (tzn. účet příjemce v ČNB existuje), doporučujeme zjistit si pouhým dotazem na internetu, kdo je majitelem účtu, na který byly peníze chybně zaslány (viz bod 1). Následně písemně oslovíte příslušného majitele účtu (např. ČSSZ, příslušný finanční úřad nebo vazební věznici) a oznámíte mu, co se stalo, a požádáte o vrácení peněžních prostředků. V žádosti uveďte údaje uvedené v bodu 6).
  3. Případně můžete zaslat žádost o vrácení peněžních prostředků prostřednictvím vaší banky do ČNB (kontakt viz níže). ČNB pak příslušnou žádost předá klientovi (majiteli účtu) – neoprávněnému příjemci úhrady a záleží na něm, kdy a jak vaší žádosti vyhoví. K tomu uvádíme, že ČNB nemůže vracet úhrady z účtu klienta z důvodu chyby provedené plátcem bez souhlasu majitele účtu.
  4. V případě, že neoprávněný příjemce nereaguje na výzvu k vrácení peněžních prostředků (při postupu podle bodu c), má plátce v souladu s ustanovením dle § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, možnost požádat banku příjemce (při doložení příslušných dokumentů, například potvrzení banky plátce, že transakce byla skutečně provedena) o sdělení identifikačních údajů neoprávněného příjemce.

  V případě, že úhrada ještě nebyla odepsána z vašeho účtu (datum splatnosti je pozdější než aktuální datum), postupujte podle obchodních podmínek své banky, respektive podle podmínek vašeho internetového/mobilního bankovnictví. V případě, že úhrada nebyla vaší bankou vůbec provedena, respektive byla odmítnuta z důvodu, že chybné číslo účtu neodpovídá algoritmu kontroly tzv. Modulo 11, je nutné úhradu zadat znovu.

 8. Co mám dělat, když jsem provedl úhradu (např. omylem nebo z důvodu neuvedení VS v původní úhradě) vícekrát?
  Pokud již byla úhrada provedena, postupujte následovně:
  1. Zašlete písemnou žádost příslušnému majiteli účtu, (např. ČSSZ, příslušný celní nebo finanční úřad, ČÚZK nebo vazební věznici apod.), kde sdělíte, co se stalo a požádáte o vrácení peněžních prostředků.
  2. Do žádosti uveďte vždy:

   – datum provedení úhrady (odepsání peněžních prostředků z vašeho účtu)
   – číslo vašeho účtu
   – částku úhrady
   – číslo účtu příjemce
   – VS nebo SS, pokud byly uvedeny
   – telefonické spojení (pro operativní vyřešení) popřípadě e-mail

  3. Případně můžete zaslat žádost o vrácení peněžních prostředků do ČNB (kontakt viz níže). My pak takovou žádost předáme klientovi (majiteli účtu) a záleží na něm, kdy a jak vaši žádost vyřídí. K tomu uvádíme, že ČNB nemůže nikdy sama vracet úhrady připsané ve prospěch účtů svých klientů bez jejich souhlasu.

   V případě, že úhrada ještě nebyla odepsána z vašeho účtu (datum splatnosti je pozdější, než aktuální datum), postupujte podle obchodních podmínek své banky, respektive podle podmínek vašeho internetového/mobilního bankovnictví.

 9. Úhrady poštovními poukázkami (složenkami) prostřednictvím České pošty, s.p.
  Pokud jste prováděli úhrady ve prospěch účtu vedeného v ČNB prostřednictvím poštovní poukázky a:
  1. struktura čísla účtu příjemce neodpovídá algoritmu kontroly tzv. Modulo 11, lze s jistotou konstatovat, že Česká pošta, s.p. nikdy nemohla tyto úhrady zaslat do ČNB. Doporučujeme proto zahájit s Českou poštou, s.p. standardní reklamační řízení – viz https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/postovni-podminky.
  2. číslo účtu příjemce v ČNB neexistuje, ČNB obratem vrací úhradu zpět České poště, s.p. s uvedením poznámky ve zprávě pro příjemce, např. „Neexistující účet - číslo účtu 3703623021/0710“. Se žádostí o vrácení chybně odeslané úhrady se obraťte na kteroukoliv pobočku České pošty, s.p. v souladu s platnými poštovními podmínkami (viz například https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/282441/zps.pdf/a085daea-e843-4885-b60b-af3372319f75).

  Ze shora uvedeného vyplývá, že úhrada nebyla provedena, a proto je nutné úhradu provést znovu.

  Pokud jste prováděli úhrady ve prospěch účtu vedeného v ČNB prostřednictvím poštovní poukázky a neuvedli jste VS nebo SS, respektive jej uvedli chybně, postupujte přiměřeně dle bodu 6) nebo 7).

 10. Kontakty – kam mám zaslat svůj dotaz/žádost ohledně úhrady?
  Své žádosti zasílejte na kontakty uvedené na stránce. Z důvodu operativního vyřešení doporučujeme vždy uvádět telefonní spojení a brát následně telefonní hovory i z neznámého čísla např. pevné linky.
  1. Prostřednictvím elektronického formuláře (nejlépe):
  2. Prostřednictvím emailu podatelna@cnb.cz
  3. Prostřednictvím datové schránky– ID datové schránky: 8tgaiej
  4. nebo poštou na adresu:
   Ústředí ČNB
   Na Příkopě 864/28
   115 03 Praha 1
  5. osobně do podatelny ČNB:
   Česká národní banka
   Senovážná 864/3
   115 03 Praha 1

Zpět na seznam
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688